CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 47 NĂM GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975-30/4/2022)

huyen-huong-hoa-hoan-thanh-viec-trien-khai-cac-lop-tap-huan-truyen-day-van-hoa-phi-vat-the-cua-dong-bao-dan-toc-van-kieu-pa-ko

Huyện Hướng Hoá: Hoàn thành việc triển khai các lớp tập huấn, truyền dạy văn hoá phi vật thể của đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô.

Từ ngày 26/7/2023 đến ngày 29/9/2023, Phòng Văn hoá và Thông tin huyện tổ chức 05 lớp tập huấn truyền dạy nghệ thuật trình diễn dân gian của đồng bào dân tộc thiểu số theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Chào mừng ngày chuyển đổi số
5K Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân”

Đang truy cập: 10

Hôm nay: 12

Trong tuần: 175

Trong tháng: 2,084

Tổng lượt truy cập: 72,221