Thông tin chỉ đạo, điều hành của Sở TT&TT

Theo Công văn số 392/STTTT-TTBCXB ngày 19/4/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường công tác tuyên truyền, chủ động tích cực phòng chống sốt xuất huyết, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

- Tăng cường truyền thông phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết để người dân tự chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết tại gia đình và cộng đồng.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan truyền thông trong trường học, cơ sở giáo dục, dạy nghề về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết để chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại trường học và tại hộ gia đình; thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, thu gom phế thải, phế liệu, diệt lăng quăng bọ gậy phòng, chống sốt xuất huyết tại các công trình xây dựng; thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng bọ gậy, hạn chế tối đa nơi sinh sản của muỗi để phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại nhà ga, bến xe, bến tàu trên địa bàn huyện.

- Tuyên truyền, khuyến khích các tầng lớp nhân dân triển khai ra quân tham gia chiến dịch diệt lăng quăng bọ gậy phòng chống sốt xuất huyết, 03 đợt chiến dịch (mỗi tháng 01 đợt chiến dịch) trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2023 để tiêu diệt lăng quăng bọ gậy và hạn chế nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết, chủ động phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trước mùa dịch.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn phối hợp thực hiện./.

Đang truy cập: 6627

Hôm nay: 21,817

Trong tuần: 811,756

Trong tháng: 1,647,008

Tổng lượt truy cập: 1,782,280