Danh bạ ĐT, Email

Danh bạ, điện thoại, email

TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Huyền
0912660437
nguyenthihuyen6@quangtri.gov.vn
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Hưng
0914214612
nguyenhungc@quangtri.gov.vn
CHUYÊN VIÊN
Nguyễn Thị Hằng
0915527357
nguyenthihanga@quangtri.gov.vn
CHUYÊN VIÊN
Trần Thị Bích Ngọc
0915015246
tranthibichngoc@quangtri.gov.vn
CHUYÊN VIÊN
Lê Thị Thúy
0976008670
lethithuy1@quangtri.gov.vn

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 203

Trong tuần: 2,227

Trong tháng: 5,688

Tổng lượt truy cập: 134,751