PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HƯỚNG HÓA
Địa chỉ:

145 Lê Duẩn - TT Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Tỉnh Quảng Trị

Điện thoại:

02333880582

Email:

phongvhtthuonghoa@quangtri.gov.vn