Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC

TRƯỞNG PHÒNG
Hồ Ngọc Tình
0353755268
hongoctinh@quangtri.gov.vn
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Hưng
0914214612
nguyenhungc@quangtri.gov.vn
CHUYÊN VIÊN
Nguyễn Thị Hằng
0915527357
nguyenthihanga@quangtri.gov.vn
CHUYÊN VIÊN

Trần Thị Bích Ngọc

0915015246
tranthibichngoc@quangtri.gov.vn

Đang truy cập: 17

Hôm nay: 36

Trong tuần: 199

Trong tháng: 2,108

Tổng lượt truy cập: 72,245