Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC

TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Huyền
0912660437
nguyenthihuyen6@quangtri.gov.vn
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Hưng
0914214612
nguyenhungc@quangtri.gov.vn
CHUYÊN VIÊN
Nguyễn Thị Hằng
0915527357
nguyenthihanga@quangtri.gov.vn
CHUYÊN VIÊN

Trần Thị Bích Ngọc

0915015246
tranthibichngoc@quangtri.gov.vn
CHUYÊN VIÊN
Lê Thị Thúy
0976008670
lethithuy1@quangtri.gov.vn

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 103

Trong tuần: 813

Trong tháng: 556

Tổng lượt truy cập: 44,147