Bản sắc dân tộc

Là một trong những trường học vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Hướng Hoá với trên 97% học sinh là người Vân Kiều, trong những năm qua trường Trung học cơ sở Thuận đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm bảo tồn những giá trị bản sắc văn hoá của dân tộc nơi đây.

Là một trong những trường học vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Hướng Hoá với trên 97% học sinh là người Vân Kiều, trong những năm qua trường Trung học cơ sở Thuận đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm bảo tồn những giá trị bản sắc văn hoá của dân tộc nơi đây. Qua đó đã nâng cao ý thức học sinh về việc giữ gìn và bảo tồn văn hoá, đồng thời làm lan toả trong cộng đồng về nâng cao trách nhiệm để cùng chung tay góp sức bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc mình.


                                    Tiết học tìm hiểm về nhạc cụ của TrườngTHCS Thuận

Xác định việc bảo tồn văn hoá dân tộc là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng đối với trường học vùng dân tộc thiểu số, ngay từ đầu mỗi năm học, trường THCS Thuận đã đưa nội dung này vào chương trình công tác trọng tâm, tổ chức hội nghị thảo luận lấy ý kiến của tập thể giáo viên nhằm xây dựng phương hướng cụ thể, đồng thời đưa các các giải pháp cụ thể, phù hợp. Theo đó, các hoạt động bảo tồn văn hoá dân tộc đã được lồng ghép vào các hoạt động của nhà trường. Thông qua các buổi sinh hoạt lớp, giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền về tầm quan trọng của việc phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng của dân tộc Vân Kiều, PaKô. Giúp các em có hiểu biết và nhận thức đúng về giá trị văn hóa của dân tộc đặc biệt là các làn điệu hát dân ca và múa cồng chiêng. Các tiết học của bộ môn Âm nhạc, Mỹ thuật, giáo dục công dân, Giáo dục địa phương, Lịch sử, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp…đều được lựa chọn nội dung bảo tồn văn hoá các dân tộc để đưa vào giảng dạy. Nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động trải nghiệm, tham quan khảo sát, tìm hiểu thực tế tại các thôn bản liên quan đến văn hóa đặc trưng của địa phương, giúp các em có cái nhìn thực tế, tìm hiểu tận nơi về những nét văn hoá đặc sắc của dân tộc mình. Vận động, tập hợp các em học sinh có vốn hiểu biết về văn hoá dân tộc thành lập các câu lạc bộ văn nghệ truyền thống, tổ chức toạ đàm, chia sẻ cùng các bạn trong toàn trường. Nhà trường cũng đặc biệt chú trọng đến việc tổ chức các hoạt trong động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh như sưu tầm ca dao, dân ca các dân tộc thiểu số, tìm hiểu về các loại nhạc cụ dân tộc, học cách sử dụng một số loại nhạc cụ dân tộc, tổ chức tết dân tộc, lễ hội, hội thi bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, hội diễn văn nghệ, trưng bày bản sắc văn hóa của các dân tộc, liên hoan văn nghệ và trò chơi dân gian, mời nghệ nhân trên địa bàn đến truyền dạy văn hóa cho học sinh….Xây dựng phòng truyền thống nhà trường, thư viện văn hóa để trưng bày, lưu giữ, quảng bá các sản phẩm văn hóa dân do học sinh sưu tầm, hoặc sáng tạo đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài và kịp thời của các hoạt động giáo dục văn hóa dân tộc.


                                                          Giờ ngoại khoá tìm hiểu dân ca Vân Kiều tại các thôn bản của xã Thuận

Thông qua các hoạt động sôi nổi này đã làm thay đổi đáng kể nhận thức của học sinh, các em rất tự tin, mạnh dạn và chủ động để chia sẻ cùng như tìm hiểu về văn hoá dân tộc, nỗ lực học hỏi để thực hành được các làn điệu dân ca, các loại nhạc cụ truyền thống. Đồng thời các em cũng đã có ý thức tuyên truyền, vận động, làm lan toả tinh thần giữ gìn, bảo tồn văn hoá dân tộc tại cộng đồng dân cư. Hiện nay Trường Trung học cơ sở Thuận tiếp tục xây dựng đề tài khoa học “Tìm hiểu và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống Vân Kiều, PaKô thông qua các làn điệu dân ca, múa cồng chiêng”, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của việc giáo dục bảo tồn văn hoá, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc Vân Kiều, PaKô. Cô giáo Lê Thị Hồng Vân, giáo viên Trường THCS Thuận cho biết: “Nhà trường mong muốn rằng, thông qua các hoạt động bảo tồn văn hoá, các em học sinh sẽ biết thêm nhiều kiến thức và tầm quan trọng văn hóa truyền thống của dân tộc. Giúp các em có ý thức hơn trong việc gìn giữ và phát huy những nét văn hóa đó”.

T.H

 

 

 

Đang truy cập: 7960

Hôm nay: 19,181

Trong tuần: 809,120

Trong tháng: 1,644,372

Tổng lượt truy cập: 1,779,644