Bản sắc dân tộc

Hướng Hoá có 21 xã thị trấn, trong đó 14 xã vùng dân tộc thiểu số. Trong điều kiện của một huyện miền núi, công tác tuyên truyền vận động trong nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, những năm qua, đội ngũ người uy tín ở các thôn bản trên địa bàn đã phát huy tốt vai trò, thực sự là cầu nối để tuyên truyền chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với người dân, đồng thời vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Với uy tín và vốn am hiểu của mình, họ luôn là người đáng tin cậy trong cộng đồng, góp phần đáng kể vào quá trình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của toàn huyện.

Huyện Hướng Hoá có 99 thôn bản có đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó 100% thôn bản đều có người uy tín. Người uy tín có đầy đủ các thành phần như: Già làng, trưởng dòng họ, trưởng thôn bản, cán bộ nghỉ hưu, người sản xuất kinh doanh giỏi... Đây là đội ngũ có sự am hiểu cặn kẽ về phong tục tập quán địa phương, có kinh nghiệm trong đối nhân xử thế, có khả năng vận động trong Nhân dân, luôn nêu gương trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hoá, tiến bộ và tinh thần vì cộng đồng, được cộng đồng bầu chọn làm người uy tín ở địa phương. Vì thế tiếng nói của họ có vai trò đặc biệt quan trọng trong cộng đồng. Công tác tuyên truyền vận động Nhân dân vì thế mà thuận lợi hơn, hiệu quả hơn, đặc biệt là tuyên truyền vận động bà con thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đóng góp công sức xây dựng quê hương.

Ông Hồ Văn Lai năm nay đã ngoài 60 tuổi, và có gần chục năm liên tục đảm nhận vai trò là người uy tín của bản 1, xã Thuận. Với suy nghĩ rằng: để nói cho dân hiểu, dân tin và làm theo chính là điều mấu chốt, ngoài việc sống gương mẫu, ông Lai luôn gần gũi với bà con trong thôn bản. Tranh thủ thời gian sau giờ lao động để đến từng hộ gia đình thăm hỏi, chuyện trò,vừa động viên bà con lao động sản xuất, vừa khéo léo vận động bà con biết chú trọng việc giáo dục con cháu không vi phạm pháp luật, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ; làng bản phải biết đùm bọc, thương yêu nhau, xây dựng khối đoàn kết bền chặt trong cộng đồng, đặc biệt là đóng góp công sức vì sự phát triển của cộng đồng, xây dựng khu dân cư văn hoá, xây dựng nông thôn mới. Nhờ thế địa phương này luôn là điểm sáng về xây dựng khối đại đoàn kết, tích cực hiến đất xây dựng các công trình dân sinh, nhất là nhà sinh hoạt cộng đồng và trường học.