Thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND huyện

Ngày 18/4/2023, UBND huyện ban hành Công văn số 449/UBND-LĐTBXH về việc phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em; để bảo đảm môi trường sống an toàn, đặc biệt phòng chống đuối nước trẻ em vào mùa hè sắp tới, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn thực hiện một số biện pháp sau:

1. Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đơn vị, địa phương, gia đình, cá nhân về phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em bằng nhiều hình thức; đặc biệt chú trọng tuyên truyền đến từng trường học, lớp học, thôn, bản, khu phố.

2. Rà soát, phát hiện kịp thời các vị trí có nguy cơ gây tai nạn thương tích trẻ em; đặc biệt là ở ao hồ, sông ngòi, hệ thống thoát nước, đập nước, các khu vực nước sâu nguy hiểm dễ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ, cụ thể như: Làm rào chắn, đặt biển cảnh báo, phân công lực lượng cảnh giới... Tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng Ngôi nhà an toàn, Trường học an toàn và Cộng đồng an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

3. Tăng cường hướng dẫn trẻ em các kỹ năng an toàn phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước và tổ chức dạy bơi an toàn cho trẻ em. Triển khai các can thiệp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em thường gặp như: Phòng, chống tai nạn giao thông, ngã, bỏng và phòng chống súc vật cắn.

4. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật và tăng cường phối hợp liên ngành trong việc chỉ đạo công tác phòng, chống tai nạn, thương tích và đuối nước cho trẻ em. Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện thực hiện tốt công tác quản lý và bàn giao trẻ em về sinh hoạt tại địa bàn dân cư trong dịp hè. Vận động gia đình thường xuyên quan tâm, trông giữ, giám sát và nhắc nhở trẻ em các nguy cơ dễ xảy ra tai nạn, thương tích và đuối nước, đảm bảo an toàn cho trẻ em trong dịp hè và mùa bão, lũ.  

5. Thường xuyên cập nhật tình hình về tai nạn thương tích trẻ em xảy ra tại địa phương, báo cáo kịp thời trong đó nêu rõ hoàn cảnh xảy ra, địa điểm và phân tích nguyên nhân xảy ra tai nạn, thông tin về trẻ em bị tai nạn (tên, tuổi, giới tính,...); các biện pháp xử lý, khắc phục hậu quả, phòng ngừa trước mắt và lâu dài; công tác hỗ trợ của chính quyền, địa phương.

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Đang truy cập: 7080

Hôm nay: 20,508

Trong tuần: 810,447

Trong tháng: 1,645,699

Tổng lượt truy cập: 1,780,971