Thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND huyện

Thực hiện Kế hoạch số 89/KH-BATGT ngày 06/3/2023 của Ban ATGT tỉnh về việc tổ chức phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn”.

Mục đích nhằm tạo động lực mạnh mẽ trong hoạt động bảo đảm trật tự ATGT để thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023 “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn”; các tổ chức, cá nhân thi đua thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao, phấn đấu kéo giảm từ 5% số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2022; tiếp tục kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm.

Đối tượng thực hiện là tập thể và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, Nhân dân và lực lượng thực thi công vụ làm công tác bảo đảm trật tự ATGT. Các nội dung phong trào thi đua, gồm:

 1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trước hết là tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư khóA XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Ban ATGT các địa phương đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

2. Tiếp tục đổi mới các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT; tiếp tục xây dựng văn hóa giao thông bằng cách vận động, hướng dẫn việc lồng ghép các nội dung về xây dựng văn hóa giao thông vào chương trình, kế hoạch và hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp.

3. Bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm; tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, bảo trì, sữa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiền ẩn TNGT; từng bước xóa bỏ lối đi tự mở trái phép đấu nối vào các tuyến quốc lộ, đường tỉnh.

4. Phối hợp nâng cao chất lượng kiểm định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông vận tải, thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phương tiện và người lái của các cơ sở kinh doanh vận tải đường bộ và đường thủy.

5. Nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bảo đảm trật tự ATGT.

6. Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả TNGT; tập huấn kỹ năng sơ cứu TNGT cho nhân viên y tế cơ sở, lực lượng thực thi pháp luật và người tham gia giao thông.

Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ khi Kế hoạch này được ban hành đến hết 31/12/2023.

Đang truy cập: 5670

Hôm nay: 6,715

Trong tuần: 61,824

Trong tháng: 1,254,085

Tổng lượt truy cập: 3,563,390