Thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND huyện

Ngày 01/4/2022, Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm huyện Hướng Hóa ban hành Kế hoạch số 32/KH-BCĐ về triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022.

Chủ đề “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 là “Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới”.

 

Kế hoạch đề ra nhằm đạt được mục tiêu: Tăng cường công tác thông tin, truyền thông chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh; đề cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong việc thực thi pháp luật về ATTP.

 

Các hoạt động trọng tâm được triển khai trong khuôn khổ Tháng  hành động vì ATTP gồm:  Phát động chiến dịch truyền thông tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trong các hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm; giảm thiểu các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc do sử dụng sản phẩm thực phẩm không đảm bảo an toàn. Gắn trách nhiệm của chính quyền các cấp để tập trung sự chỉ đạo và bố trí nguồn lực cho công tác an toàn thực phẩm; nâng cao hiệu quả sự phối hợp giữa chính quyền ở địa phương, giữa các cơ quan chức năng và các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; phát huy ý thức trách nhiệm với cộng đồng của cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

 

Thời gian triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” từ ngày 15/4/2022 đến ngày 20/4/2022 trên địa bàn toàn huyện. Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện đảm bảo các mục tiêu, nội dung, có hình thức triển khai phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 196

Trong tuần: 2,220

Trong tháng: 5,681

Tổng lượt truy cập: 134,744