Thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND huyện

Ngày 20/4/2022, Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa ban hành Kế hoạch số 231/KH-UBND về việc triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn huyện năm 2022.

Chủ đề Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022 là: “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”. Tháng hành động được tổ chức từ ngày 1/5/2022 đến ngày 31/5/2022 trên phạm vi toàn huyện. Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động kết hợp Tháng công nhân và Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2022.

 

Kế hoạch được ban hành nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền, chương trình hành động cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động; đẩy mạnh các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc; chăm sóc sức khỏe người lao động, hạn chế thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.


Việc tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Tháng hành động phải bảo đảm hiệu quả, thiết thực, phù hợp và có sự tham gia, phối hợp của các cấp, các ngành, Hội, đoàn thể, địa phương, các tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động đồng thời bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch Covid- 19 và an toàn sức khỏe cho người lao động, cộng đồng.

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 199

Trong tuần: 2,223

Trong tháng: 5,684

Tổng lượt truy cập: 134,747