Thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND huyện

Ngày 18/4/2023, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 450/UBND-LĐTBXH về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn huyện, theo đó, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 18/CT-TTg, ngày 16/5/2017 về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Chỉ thị số 08/CT-TTg, ngày 04/02/2020 về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình; Chỉ thị số 23/CT-TTg, ngày 26/5/2020 về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em của Thủ tướng Chính phủ; tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả các hành vi xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình, bạo lực học đường...; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi bao che, chậm trễ hoặc không xử lý các vụ xâm hại trẻ em.

2. Đề nghị Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử; xử lý nghiêm minh các vụ án có liên quan đến hành vi xâm hại trẻ em theo quy định của pháp luật để răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ và UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và toàn xã hội lên án mạnh mẽ, kịp thời phát hiện, thông tin, thông báo, tố giác các hành vi xâm hại trẻ em; tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật về bảo vệ trẻ em.

4. Tiếp tục chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em, các thành viên trong gia đình đề cao trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm, danh dự và bí mật đời sống riêng tư của trẻ em; nâng cao kiến thức, kỹ năng cần thiết để bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cơ quan có thẩm quyền trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.  

5. Khi có các vấn đề phát sinh hoặc trường hợp khẩn cấp liên quan đến hành vi xâm hại trẻ em, đề nghị UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Ban Bảo vệ trẻ em cấp xã triển khai quy trình hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại tại địa phương (Quy trình cam thiệp 06 bước quy định tại Nghị định 56/2017/NĐ-CP ngày 09/05/2017 của Chính phủ, phụ lục kèm theo) và liên hệ trực tiếp với Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (111) để có giải pháp xử lý, hỗ trợ kịp thời.

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên./.

Đang truy cập: 5373

Hôm nay: 10,157

Trong tuần: 65,266

Trong tháng: 1,257,527

Tổng lượt truy cập: 3,566,832