Du lịch Hướng Hóa

Trong các ngày từ 9- 15/5/2023,Tổ chức Helvetas Việt Nam triển khai các hoạt động tư vấn nâng cấp, chỉnh trang cảnh quan, dịch vụ du lịch tại điểm du lịch sinh thái Chênh Vênh, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa”.