Thông tin chỉ đạo, điều hành của Sở VH,TT&DL

Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở và mục tiêu của các nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra về xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phấn đấu 100% thôn, bản, khối, khóm có nhà văn hóa cộng đồng; phủ sóng phát thanh truyền hình đến 100% thôn, bản; chú trọng phát triển mạng lưới truyền thanh về thôn, bản, huyện Hướng Hóa đã triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm huy động nguồn lực xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở.

 

Điển hình như đẩy mạnh công tác tuyên truyền về văn hóa và nhiệm vụ phát triển văn hóa gắn liền với phát triển kinh tế, ổn định chính trị, an sinh xã hội. Tập trung thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, các chương trình, dự án của Chính phủ, phi chính phủ, xã hội hóa để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các nhà văn hóa, trung tâm học tập cộng đồng.

 

Tổ chức nhiều phong trào quần chúng ở địa phương như: Thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ thu hút đông đảo người dân hưởng ứng tham gia. Nhờ vậy, đến nay, hệ thống nhà văn hóa xã, nhà sinh hoạt cộng đồng ở các thôn, bản trên địa bàn huyện được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của các tầng lớp nhân dân.

 

Toàn huyện hiện có 3 xã có nhà văn hóa cấp xã đạt chuẩn về quy mô diện tích; 129/149 thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng; 190 sân thể thao. Hệ thống âm thanh loa máy, bàn ghế phục vụ hội họp, pa nô, áp phích tuyên truyền tại các nhà sinh hoạt cộng đồng thôn và hệ thống đài truyền thanh không dây cấp xã được đầu tư mới và nâng cấp, cơ bản đáp ứng nhu cầu thông tin tuyên truyền ở cơ sở, đặc biệt là vào các dịp có sự kiện lớn như: Đại hội Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, phòng chống ma túy, đảm bảo an ninh biên giới…

 

Tân Liên là một trong những xã phát huy được hiệu quả của các thiết chế văn hóa, sớm đạt chuẩn NTM của huyện Hướng Hóa. Năm 2020, xã đã được quan tâm đầu tư xây dựng nhà văn hóa với tổng kinh phí 1,4 tỉ đồng; xây dựng hệ thống đài truyền thanh không dây với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng. Hiện 100% thôn, bản của xã được xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng. Kết quả này đã góp phần đáng kể vào quá trình phát triển KT - XH, QP - AN, đặc biệt là nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, đẩy nhanh quá trình xây dựng NTM ở địa phương.

 

Phó Chủ tịch UBND xã Tân Liên Phan Châu Tuấn cho biết: “Được sự quan tâm của cấp trên, đến nay, hệ thống thiết chế văn hóa của xã cơ bản đáp ứng nhu cầu của địa phương. Nhờ vậy, người dân ở thôn, bản rất tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tiếp thu nhiều thông tin bổ ích từ hệ thống đài truyền thanh. Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào thể thao ở cơ sở, xã đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm hỗ trợ xã xây dựng sân thể thao cấp thôn, bản và đầu tư thêm các cụm loa truyền thanh”.

 

Hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở huyện miền núi Hướng Hóa. Đây là một trong những tiêu chí để các xã, thị trấn đạt mục tiêu xây dựng xã đạt tiêu chí văn hóa NTM, tiến tới xây dựng xã đạt chuẩn NTM, thị trấn văn minh. Tuy nhiên, so với nhu cầu thực tế của quá trình phát triển KT - XH, QP - AN, nhất là đẩy mạnh xây dựng NTM, đô thị văn minh thì hệ thống thiết chế văn hóa ở các xã, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa ở Hướng Hóa vẫn còn hạn chế.

 

Hiện toàn huyện còn 20/149 thôn, bản chưa có nhà sinh hoạt cộng đồng; tại các thôn sau sáp nhập, nhà sinh hoạt cộng đồng không đáp ứng được nhu cầu sử dụng. Đa phần nhà sinh hoạt cộng đồng cấp thôn, bản, khối, khóm đều đã được xây dựng từ lâu nên một số nhà xuống cấp. Trang thiết bị bên trong phục vụ hội họp tại các nhà sinh hoạt cộng đồng chưa đầy đủ, có nơi bị hư hỏng. Toàn huyện mới chỉ có 3/21 xã, thị trấn có nhà văn hóa cấp xã và chưa có khu thể thao cấp xã. Có 6/21 xã chưa có đài truyền thanh; một số thôn, bản ở cách xa trung tâm xã nên chưa bắt được sóng đài truyền thanh...

 

Để phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa cơ sở, nhất là đối với huyện miền núi như Hướng Hóa, cần hoàn thiện hệ thống nhà sinh hoạt cộng đồng cấp thôn, bản và hệ thống đài truyền thanh không dây cấp xã một cách đồng bộ. Quy hoạch đất để xây dựng nhà văn hóa và sân thể thao cấp xã. Hỗ trợ thành lập các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, nghề truyền thống…Nâng cao hiệu quả phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

 

Bà Nguyễn Thị Huyền, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa cho biết: “Thiết chế văn hóa đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở Hướng Hóa, tuy nhiên, so với yêu cầu thực tế thì hệ thống thiết chế văn hóa hiện có của huyện chưa đáp ứng được nhu cầu. Thời gian tới, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện sẽ tiếp tục tham mưu UBND huyện triển khai các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả của thiết chế văn hóa cơ sở, đặc biệt là đề xuất thông qua Đề án “Bảo tồn văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện Hướng Hóa”; xã hội hóa để đầu tư các thiết chế văn hóa, nhất là nhà sinh hoạt cộng đồng và đài truyền thanh; xây dựng các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ để vừa phát triển phong trào, vừa thực hiện mục tiêu phát triển du lịch cộng đồng. Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở”.

Nguồn: Báo Quảng Trị.

Đang truy cập: 6851

Hôm nay: 22,674

Trong tuần: 812,613

Trong tháng: 1,647,865

Tổng lượt truy cập: 1,783,137