Bản sắc dân tộc

Ngày 25/7/2023, tại xã Hướng Việt, Phòng VH&TT huyện Hướng Hoá tổ chức khai giảng lớp truyền dạy nghệ thuật trình diễn cồng chiêng của đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngày 25/7/2023, tại xã Hướng Việt, Phòng VH&TT huyện Hướng Hoá tổ chức khai giảng lớp truyền dạy nghệ thuật trình diễn cồng chiêng của đồng bào dân tộc thiểu số.      Bà: Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng VH&TT huyện: Khai giảng lớp truyền dạy nghệ thuật trình diễn cồng chiêng 

Tham gia tập huấn có 70 học viên là thành viên các câu lạc bộ văn nghệ truyền thống của 07 thôn bản thuộc 02 xã: Hướng Việt và Hướng Lập.

Trong thời gian 02 ngày, các học viên sẽ được truyền đạt khái quát về văn hoá cồng chiêng trong đời sống của người Vân Kiều, Pa Kô; các loại nhạc cụ truyền thống, không gian truyền thống biểu diễn cồng chiêng… Các nghệ nhân cũng đã truyền dạy cho học viên về nghệ thuật biểu diễn cồng chiêng, như cách xướng âm, hoà nhịp, bố trí đội hình, các điệu múa… để có thể thực hành bài biểu diễn cồng chiêng trọn vẹn và đặc sắc.