Tin tức - Sự kiện

Đổi thay ở bản Cồn

Với quyết tâm chuyển đổi cách thức sản xuất, trong những năm trở lại đây, bản Cồn đã triền khai nhiều giải pháp thích hợp, khai thác được thế mạnh của địa phương để thúc đẩy kinh tế phát triển, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bà con dân bản, tạo diện mạo mới cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

Bản Cồn là một trong ba bản người đồng bào dân tộc thiểu số thuộc xã Tân Lập, huyện Hướng Hoá, có 100% dân số là đồng bào dân tộc Vân Kiều. Với đặc thù nền kinh tế phụ thuộc hoàn toàn vào nương rẫy, nhưng nguồn quỹ đất sản xuất hạn hẹp, nên đời sống bà con còn gặp nhiều khó khăn. Với quyết tâm chuyển đổi cách thức sản xuất, trong những năm trở lại đây, bản Cồn đã triền khai nhiều giải pháp thích hợp, khai thác được thế mạnh của địa phương để thúc đẩy kinh tế phát triển, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bà con dân bản, tạo diện mạo mới cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

        Gia đình anh Hồ Văn Nhêng trước đây có hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn, nhà đông nhân khẩu nhưng chỉ có 3 lao động chính. Thiếu đất sản xuất, thiếu sức lao động, chủ yếu phụ thuộc mấy sào ruộng nước, đời sống thiếu trước hụt sau. Được sự định, hỗ trợ của Hội nông dân xã, thôn về kiến thức khoa học kỹ thuật, nguồn vón vay ưu đãi, anh đã mạnh dạn thuê thêm đất sản xuất để đầu tư trồng sắn, lúa nước và đào ao thả cá, chăn nuôi bò. Năm 2023 được Hội Nông dân xã hổ trợ thực hiện 01 mô hình điểm về thực hiện thâm canh cây sắn theo quy trình kỹ thuật từ khâu làm đất, chọn giống, xử lý hom giống, trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Đến nay mô hình sắn thí điểm phát triển tốt, cho năng suất cao hơn hẳn so với cách làm cũ. Tổng thu nhập từ sắn thu được gần 200 triệu đồng mỗi năm. Ngoài ra anh còn có lúa nước 0,25ha, sắn 1,6 ha, cà phê 0,3 ha, rừng trồng 0,5 ha., hai ao cá và đàn bò.  Anh Hồ Văn Nhêng phấn khởi cho biết: “ Nhờ biết thay đổi các làm ăn, biết trồng sắn có khoa học kỹ thuật nên gia đình thôi đã có thu nhập khá hơn trước nhiều. Vừa có thu nhập ổn định vừa có vốn để mở mang sản xuất lúa, chăn nuôi thêm bò, thả cá. Gia đình nay đã khá hơn, con cái đi học ổn định rồi, gia đình tôi rất phấn khởi”.