Tin tức - Sự kiện

Sáng ngày 19/9/2023, Phòng Văn hoá và Thông tin huyện tổ chức khai giảng lớp tập huấn truyền dạy nghệ thuật trình diễn dân gian của đồng bào dân tộc thiểu số theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Sáng ngày 19/9/2023, Phòng Văn hoá và Thông tin huyện tổ chức khai giảng lớp tập huấn truyền dạy nghệ thuật trình diễn dân gian của đồng bào dân tộc thiểu số theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

 

 Tham gia lớp tập huấn có 70 học viên là nghệ nhân, già làng, cán bộ công chức văn hoá xã Ba Tầng. Đây là những hạt nhân trong phong trào văn hóa văn nghệ của địa phương. Trong thời gian 02 ngày, các học viên sẽ được tìm hiểu về ý nghĩa của việc sử dụng các điệu múa cồng chiêng vào từng hoạt động lễ hội, cách xây dựng đội hình biểu diễn, làm quen với các điệu múa truyền thống của đồng bào dân tộc Vân Kiều nhằm nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân tộc thiểu số về việc bảo tồn giá trị văn hóa phi vật thể; bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng biểu diễn cồng chiêng cũng như những loại nhạc cụ, điệu múa truyền thống phục vụ biểu diễn cồng chiêng cho các nghệ nhân vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện; góp phần ngăn chặn sự mai một các giá trị văn hóa phi vật thể của các dân tộc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa tinh thần của mọi tầng lớp Nhân dân.


Thực hiện Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2030, từ năm 2022 đến nay, Phòng Văn hoá và Thông tin huyện đã triển khai 8 lớp truyền dạy văn hoá phi vật thể (nghệ thuật trình diễn cồng chiêng, hát dân ca của đồng bào dân tộc Vân Kiều) tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Hướng Hoá. Theo Kế hoạch, đến cuối năm 2023 sẽ hoàn thành thêm 2 lớp truyền dạy.

Đây cũng là dịp để các hạt nhân văn nghệ tại các thôn, bản được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị các loại hình nghệ thuật truyền thống trên địa bàn đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng tại địa phương./.

Các nghệ nhân hướng dẫn thực hiện các điệu múa và cách sử dụng các loại nhạc cụ:


Nguyên Hằng

Đang truy cập: 16

Hôm nay: 35

Trong tuần: 198

Trong tháng: 2,107

Tổng lượt truy cập: 72,244