Tin tức - Sự kiện

Sáng ngày 10/11/2023, tại Nhà truyền thống Vân Kiều - Pa Cô xã Lìa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Trị phối hợp với UBND huyện tổ chức Chương trình giao lưu, đối thoại về việc làm cho đoàn viên, thanh niên và người lao động năm 2023 gồm các xã Thuận, Thanh, Hướng Lộc, Lìa, Xy, A Dơi, Ba Tầng. Đến dự, có đồng chí Phạm Trọng Hổ, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Sáng ngày 10/11/2023, tại Nhà truyền thống Vân Kiều - Pa Cô xã Lìa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Trị phối hợp với UBND huyện tổ chức Chương trình giao lưu, đối thoại về việc làm cho đoàn viên, thanh niên và người lao động năm 2023 gồm các xã Thuận, Thanh, Hướng Lộc, Lìa, Xy, A Dơi, Ba Tầng. Đến dự, có đồng chí Phạm Trọng Hổ, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Chương trình giao lưu, đối thoại việc tại xã Lìa có gần 500 đoàn viên thanh niên, người lao động tham gia tìm hiểu các thông tin thị trường lao động và đăng ký đào tạo, phỏng vấn tìm kiếm việc làm. Tham gia ngày Hội giao lưu, đối thoại việc làm năm nay, Ban tổ chức đã có các hoạt động như chương trình văn nghệ, hát, múa về văn hóa truyền thống  Vân Kiều – PaKô, về đoàn viên thanh niên…, đã tạo được không khí vui tươi, phấn khởi khi tham gia ngày hội việc làm.