PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Thứ sáu, ngày 5 tháng 3 năm 2021
Kế hoạch Chi bộ

BẢN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 2016 14/03/2016

Thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin huyện  đăng ký một số nội dung học tập và làm theo Bác năm 2016 như sau:

Kế Hoạch Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016 14/03/2016

Thực hiện nội dung của Bộ Chính trị đã quán triệt: Đất nước có nhiều sự kiện quan trọng, vì vậy, việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị cần được đẩy mạnh và triển khai một cách khoa học, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Các cấp ủy, lãnh đạo chính quyền cần tiếp tục nâng cao nhận thức về yêu cầu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

CHI BỘ PHÒNG VH&TT LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 3 NĂM 2016 03/03/2016

Tại buổi sinh hoạt tháng 02 năm 2016, Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã quán triệt triển khai việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3 năm 2016 chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3), ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3) và ngày Thể thao Việt Nam (27/3)...

Kế hoạch tổ chức “Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2013” 01/10/2013

Đính kèm File Kế hoạch tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2013" của Chi bộ

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 - Khóa XI 07/11/2012

Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa xây dựng Kế hoạch kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"

Hướng dẫn việc đăng ký làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa 23/08/2012

Xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa 
 *  Hướng dẫn đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
Hướng dẫn Mẫu đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Trang 1 

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng - ĐT: 0912.660.437; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880880
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa . Điện thoại thường trực: 02333 880582