CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019!
Chủ nhật, ngày 16 tháng 6 năm 2019
Kế hoạch năm

Kế hoạch năm 2016 04/02/2016

Nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2014 23/02/2014

Nhiệm vụ tập trung và các chỉ tiêu năm 2014 của Phòng Văn hóa và Thông tin

Chương tình công tác trọng tâm năm 2012 07/08/2012

Bản Excel tại đây

Kế hoạch năm 2012 07/08/2012

Đọc tiếp

Trang 1 

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Phú Sơn - Trưởng phòng - ĐT: 02333 505070; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880070
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa * 156 Lê Duẩn, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị * Điện thoại thường trực: 02333 880582