PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Thứ sáu, ngày 5 tháng 3 năm 2021
Thông báo

danh sách học sinh đạt giải "Giải thưởng mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam" huyện Hướng Hóa lần thứ X năm 2018 09/05/2018

Thông báo kết quả học sinh đạt giải thuộc "Giải thưởng Mỹ thuật Thiếu nhi Việt Nam" huyện Hướng Hóa lần thứ 9 năm 2017 16/03/2017

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐẠT GIẢI "GIẢI THƯỞNG MỸ THUẬT THIẾU NHI VIỆT NAM" HUYỆN HƯỚNG HÓA LẦN THỨ 8 NĂM 2016 22/04/2016

Kết quả "Giải thưởng Mỹ thuật Thiếu nhi Việt Nam" huyện Hướng Hóa lần thứ 7 năm 2015 11/05/2015

Chỉ thị số: 14/CT-UBND ngày 27/8/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về xây dựng kế hoạch phát trển KT-XH 5 năm (2016 - 2020) 15/09/2014

CV số: 852/SKH-TH ngày 29/8/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị về Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát trển KT-XH 5 năm (2016 - 2020) 15/09/2014

Thông báo MST của cán bộ, công chức, viên chức Phòng VH&TT huyện Hướng Hóa 15/09/2014

Thông báo mức đống BHXH, BHTN, BHYT và mức lương tối thiểu vùng - 2014 21/01/2014

Khai, nộp phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô 23/08/2013

Ngày 21/8/2013, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Thức đã ký văn bản số 2680/UBND-TM gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn về việc hướng dẫn khai, nộp phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô. 

Thông báo việc Phân công các Tổ Đảng, chính quyền; Lề lối trực báo Chi bộ 11/07/2013

Các Tổ chức, Đoàn thể; cán bộ, đảng viên, CBCC thực hiện nghiêm túc
Phân công Tổ Đảng
Phân công Tổ chính quyền
Chế độ trực báo Chi bộ

Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ về quy định mức lương cơ sở đối với CB,CC,VC,LLVT 02/07/2013

Đính kèm File: Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Đăng ký đào tạo bồi dưỡng và đề tài KHCN 10/06/2013

File Đăng ký đào tạo bồi dưỡng
File Đăng ký đề tài KHCN

Công văn TCCB và Ngày vì người nghèo - Đề nghị CBCC thực hiện 01/06/2013

File: Tăng cường quản lý CBCC
File: Thực hiện cuộc vận động :Ngày vì người nghèo" năm 2013

Đề nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan thực hiện nghiêm túc 28/05/2013

Thư ngỏ của Chủ tịch UBND huyện về việc ủng hộ, giúp đỡ và nhận đỡ đầu trẻ em. 27/05/2013

Đính kèm file thư ngỏ

Phân công công tác có hiệu lực từ ngày 03/6/2013 21/05/2013

Hướng dẫn tuyên truyền ngày lễ 30/4 và 01/5 năm 2013 23/04/2013

Hướng dẫn tuyên truyền ngày 30/4 và 01/5 năm 2013

Cán bộ công chức nghiên cứu thực hiện. 24/04/2013

Công văn số 91/CV-PTTH ngày 01/4/2013 của Đài PT-TH Quảng Trị về trả lời thông tin phản ánh trên VTV, Đài PT-TH Quảng Trị 
Đính chính thông tin phản ánh trên Đài PT-TH
Công văn số 09/NV-CTTN ngày 04/4/2013 của Phòng Nội vụ Hướng Hóa về thực hiện một số nhiệm vụ QLNN về thanh niên năm 2013

Đề nghị cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan nghiên cứu, thực hiện 09/04/2013

Số 60-HD/BTGTU ngày 06/3/2013 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị về Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên
Số 38/CV-TTBDCT ngày 04/3/2013 của Trung tâm BDCT huyện Hướng Hóa về xác định trình độ sơ cấp LLCT

Báo cáo tình hình KT-XH Quý I/2013, phương hướng nhiệm vụ Quý II/2013 huyện Hướng Hóa 01/04/2013

Kích vào đây

Trang 1 2 

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng - ĐT: 0912.660.437; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880880
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa . Điện thoại thường trực: 02333 880582