PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Thứ sáu, ngày 5 tháng 3 năm 2021
Ban Khuyến học

Công tác Khuyến học Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 9 tháng đầu năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 - Ban Khuyến học 10/10/2018

Kết quả đáng phấn khởi trong học tập và rèn luyện của hội viên và con của hội viên Ban Khuyến học Phòng Văn hóa và Thông tin huyện (Nhật Hà - Hoàng Loan) 28/09/2018

Ban Khuyến học phấn khởi, tự hào với những kết quả đã đạt được về học tập của hội viên cũng như con của hội viên trong năm học 2017 - 2018, học đánh giá cao các hội viên đã vượt qua những khó khăn, trở ngại của cuộc sống, công tác để hoàn thiện hơn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị để phục vụ công tác.

Ban Khuyến học Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa tổ chức các hoạt động hướng đến kỷ niệm 21 năm ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam (02/10/1996 - 02/10/2017) - Nhật Hà - Hoàng Loan 18/10/2017

Hướng đến kỷ niệm 21 năm ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam (02/10/1996 -02/10/2017), với tấm lòng nhiệt huyết của tất cả mỗi hội viên vì thế hệ trẻ, vì nhiệm vụ của cơ quan, vì tương lai đất nước, Ban Chấp hành Chi hội Khuyến học tin tưởng chắc chắn rằng các hội viên sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong thời gian tới để xây dựng Ban Khuyến học Phòng Văn hóa và Thông tin huyện ngày càng phát triển và không ngừng lớn mạnh.

VÂNG LỜI NGƯỜI CHÚNG CON LÀM KHUYẾN HỌC HUYỆN HƯỚNG HÓA TỔ CHỨC LỄ TRAO HỌC BỔNG TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG NĂM 2017 - Xuân Phúc - Nguyên Hằng 22/09/2017

Tiếp tục thực hiện phong trào “Vâng lời người chúng con làm khuyến học”, ngày 20/9/2017 huyện Hướng Hóa đã tổ chức thành công Lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2017.

NHÂN DỊP SINH NHẬT CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5) VÀ KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN HƯỚNG HÓA (17/5/2002-17/5/2017) THỬ TÌM HIỂU QUAN ĐIỂM TƯ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ VỀ “SỰ HỌC” VÀ “TRỒNG NGƯỜI” 15/05/2017

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự học là vô biên, vô cùng, “thế giới tiến bộ không ngừng, ai không học là lùi”. Thực tế với đất nước ta, Bác đã đưa ra lời khuyên: Lịch sử Việt Nam chúng ta có 80 năm bị thực dân đô hộ, một phần do chính sách ngu dân của Pháp. Vì vậy, con người ta phải ham học, học suốt đời, học ở mọi nơi, mọi lúc, lấy tự học làm chính.

Phóng vấn thực hiện tại Đại hội Hội Cựu giáo chức huyện Hướng Hóa Lần thứ II - Nhiệm kỳ 2016 - 2021 22/03/2017

Dự Đại hội Hội Cựu giáo chức huyện Hướng Hóa Lần thứ II;- Nhiệm kỳ 2016 - 2021, tôi gặp lại cô giáo Nguyễn Thị Ninh - Nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện, nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học huyện, nguyên Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện...

PHÓNG SỰ KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM (02/10/1996-02/10/2016) VÀ CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI KHUYẾN HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ V NHIỆM KỲ 2016-2021 THÀNH CÔNG 16/10/2016

Dân tộc ta có truyền thống hiếu học - Trong lịch sử phát triển giáo dục nước nhà, khuyến học khuyến tài là một đạo lí mà chúng ta luôn đề cao, truyền bá và phát huy. Suốt chiều dài lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, cha ông ta đã để lại nhiều mốc son hiếu học và khuyến học đáng tự hào. Đât nước ta đang trong quá trình phát triển nền kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế, điều này lại càng đòi hỏi phải có nhiều nhân tài để đưa nước ta ngang tầm quốc tế - chính vì thế Đảng và Nhà nuớc ta chủ trương “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Nền giáo dục cách mạng Việt Nam đã làm nên những thành quả lớn lao chưa từng có trong mọi thời kì phát triển trước đây. Bước sang thế kỉ XXI với sự ra đời của Hội khuyến học Việt Nam đã góp một phần công sức không nhỏ trong việc phát triển những nhân tài cho dân tộc.

LÀM TỐT PHONG TRÀO KHUYẾN HỌC DÒNG HỌ 29/09/2016

Trong những năm qua, phong trào khuyến học, khuyến tài ở huyện Hướng Hóa khá phát triển, nhiều gia đình, dòng họ trở thành điểm sáng trong phong trào khuyến học khuyến tài, trong đó có Chi Nhất Phái Nhất dòng họ Lê thôn Tân Xuyên xã Tân Hợp là một điển hình tiêu biểu của huyện.

BAN KHUYẾN HỌC PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN HƯỚNG HÓA – MỘT TỔ CHỨC VỮNG MẠNH 23/09/2016

Sau những năm đi vào hoạt động quy củ, công tác khuyến học, khuyến tài góp phần xây dựng xã hội học tập của Ban Khuyến học cơ quan đã có những bước phát triển mạnh mẽ, thu hút được sự quan tâm ủng hộ của toàn hội viên. 

BAN KHUYẾN HỌC PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN HƯỚNG HÓA SAU MỘT THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG 23/09/2016

Học tập là truyền thống, là đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta từ ngàn đời nay, đánh giá về tầm quan trọng của việc học, Cổ nhân xưa đã từng nói:“Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí mạnh thì thế nước mạnh và hưng thịnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn”. 

Từ những hoạt động của Ban khuyến học đã phát huy hiệu quả trong công tác phát triển và nâng cao sự học của các gia đình hội viên. 23/09/2016

Ban Khuyến học Phòng Văn hóa và Thông tin huyện những năm qua đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Hội Khuyến học huyện, sự  lãnh đạo của Chi bộ, sự tạo điều kiện của cơ quan, sự phối hợp của Công đoàn, đặc biệt là sự đồng tình, hưởng ứng của hội viên đối với những chủ trương về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của Đảng và Nhà nước. 

BAN KHUYẾN HỌC PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN HƯỚNG HÓA TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG... 23/09/2016

Cách đây 20 năm, Hội Khuyến học Việt Nam được thành lập. Hội đã phát huy tích cực vai trò của mình trong sự nghiệp khuyến học khuyến tài của của đất nước. Sự động viên kịp thời và có hiệu quả của Hội Khuyến Việt Nam nói chung và Hội Khuyến học huyện Hướng Hóa nói riêng đã góp phần đào tạo nên những nhân tài cho quê hương đất nước. 

NÉT NỔI BẬT TRONG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 VỀ KHUYẾN HỌC KHUYẾN TÀI TẠI PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN HƯỚNG HÓA 23/09/2016

Ban Khuyến học Phòng Văn hóa và Thông tin huyện là một tổ chức thuộc hệ thống chính trị của Chi bộ. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chi bộ và sự chỉ đạo của Hội Khuyến học huyện, thời gian qua Ban Khuyến học Phòng Văn hóa và Thông tin đã có nhiều hoạt động với mục đích chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài trong cơ quan, đồng thời với vai trò của người đứng đầu đã phối hợp cùng Hội Khuyến học huyện tổ chức các hoạt động khuyến học - khuyến tài ở huyện.

VIỆC HỌC LÀ CẢ ĐỜI NGƯỜI 23/09/2016

Ngày nay cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ thì việc tiếp nhận tri thức của con người ngày càng dễ dàng hơn. Trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong học tập bản thân tôi luôn lấy câu nói của nhà văn Nguyễn Bá Học làm kim chỉ nam cho mọi hành động “Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông”.

ĐÔI DÒNG CẢM NHẬN VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KHUYẾN HỌC PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN HƯỚNG HÓA 23/09/2016

Sự học luôn được Ban Khuyến học cơ quan quan tâm hàng đầu. Ban Khuyến học cơ quan Phòng Văn hóa và Thông tin luôn tạo điều kiện cho các hội viên có cơ hội học tập dưới mọi hình thức khác nhau để nâng cao trình độ và sự hiểu biết của bản thân nhằm phục vụ công tác ngày càng tốt hơn.

BAN KHUYẾN HỌC PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM... 23/09/2016

Hướng đến kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam (02/10/1996 - 02/10/2016) và Đại hội Khuyến học toàn quốc lần thứ V nhiệm kỳ 2016 - 2021, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ và sự tạo điều kiện phối hợp của cơ quan, Ban Khuyến học Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã tổ chức các hoạt động chào mừng.

Khai giảng năm học 2016-2017 - Ấm áp tình cảm giữa Phòng Văn hóa và Thông tin huyện và Trường Trung học cơ sở Hướng Linh 15/09/2016

Hòa chung trong không khí vui tươi chào mừng Kỷ niệm 71 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2016) và ngày “Toàn dân đưa trẻ đến trường”. Cùng với học sinh trong cả nước, hôm nay, thầy trò trường THCS Hướng Linh hân hoan chào đón năm học mới - tổ chức khai giảng năm học 2016-2017.

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KHUYẾN HỌC CƠ QUAN NHÂN NGÀY SÁCH VIỆT NAM (21/4) NĂM 2016 18/04/2016

Với tinh thần hướng về chủ đề Ngày sách Việt Nam (21/4), toàn Ban Khuyến học cơ quan xác định tư tưởng lấy “sự học” làm trọng

Chi hội Khuyến học Phòng Văn hóa và Thông tin với công tác khuyến học. 25/09/2015

Nhớ lại trong Tuyên ngôn độc lập ngày 02/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh – nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận thiên tài của cách mạng Việt Nam – danh nhân văn hóa thế giới đã kêu gọi toàn dân thực hiện 3 nhiệm vụ trọng đại và cấp bách đó là diệt giặc đói, diệt giặc dốt và diệt giặc ngoại xâm...

Vâng lời bác chúng con làm khuyến học. 22/09/2015

Nhận thức tầm quan trọng đó;trong những năm qua;Chi hội Khuyến học; Phòng văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa luôn nêu cao tinh thần và xây đắp cho sự học;bằng những việc làm thiết thực như Chi hội Khuyến học đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong cơ quan xây dựng các phong trào khuyến học, khuyến tài;

Trang 1 2 

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng - ĐT: 0912.660.437; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880880
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa . Điện thoại thường trực: 02333 880582