CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019!
Chủ nhật, ngày 16 tháng 6 năm 2019
Thi đua - Khen thưởng

KHỐI THI ĐUA VĂN HÓA VÀ XÃ HỘI HUYỆN QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM 2017 24/03/2017

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số: 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị; Kết luận số: 83-KL/TW ngày 30/8/2010 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”;

Quyết định số 394/QĐ-CT ngày 19/3/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về việc khen thưởng 01/04/2013

 Quyết định khen thưởng.pdf

Đăng ký thi đua năm 2013 09/01/2013

Thành tích đạt được năm 2012 của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa 09/01/2013

Khối thi đua khen thưởng họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2012 20/08/2012

Chiều 15/8/2012, tại phòng họp Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa, Khối thi đua khen thưởng văn hóa - xã hội đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện công tác thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ thi đua 6 tháng cuối năm 2012. 

Kết quả thi đua năm 2011 09/08/2012

* Báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2011
* Nội dung cơ bản Báo cáo thành tích đề nghị Thủ tướng Chính phủ khe thưởng từ 2009 - 2011

Trang 1 

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Phú Sơn - Trưởng phòng - ĐT: 02333 505070; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880070
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa * 156 Lê Duẩn, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị * Điện thoại thường trực: 02333 880582