PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Thứ bảy, ngày 27 tháng 02 năm 2021

Ngày 7/9/2020 đoàn công tác của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị do đồng chí Nguyễn Thị Huyền, Phó giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát các sản phẩm du lịch phục vụ xây dựng mô hình “Xã thông minh” tại Hướng Phùng. Cùng đi với đoàn về phía huyện Hướng Hóa có đồng chí Phạm Trọng Hổ, Phó chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

Hướng Phùng là một xã miền núi của huyện Hướng Hóa có nhiều lợi thế về sản phẩm nông nghiệp đặc trưng như: cà phê chè catimor, bơ sáp, chanh dây, măng rừng…; có tiềm năng lớn về phát triển du lịch như thác Chênh Vênh, các mô hình du lịch cộng đồng và giàu bản sắc văn hóa dân tộc. Đây là những yếu tố nổi bật cần được đưa vào mô hình, đẩy mạnh quảng bá trên các cổng thông tin truyền thông. Vì thế, Hướng Phùng đã được Bộ Thông tin và Truyền thông lựa chọn làm 1 trong 7 xã của toàn quốc xây dựng thí điểm mô hình “Xã thông minh”- một mô hình đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để quảng bá, thúc đẩy kinh tế xã hội  phát triển, đảm bảo quốc phòng an ninh.Khảo sát mô hình hoa lan tại Bungalow Hướng Phùng


Lãnh đạo Sở Thông tin và truyền thông, lãnh đạo huyện Hướng Hóa và lãnh đạo xã Hướng Phùng đã đi khảo sát các điểm có tiềm năng lợi thế trong xây dựng sản phẩm du lịch của xã Hướng Phùng, như mô hình Home stay “Năm mùa Bungalow”, đồi hoa dã quỳ, Hợp tác xã Chân mây chuyên về sản phẩm cà phê sạch, thác Chênh Vênh. Với tiềm năng lợi thế sẵn có, cùng với cơ hội được chọn làm xã điểm xây dựng mô hình “Xã thông minh”, lãnh đạo Sở và lãnh đạo huyện Hướng Hóa đã chỉ đạo xã Hướng Phùng cần xác định đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nắm bắt thời cơ để thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển; đặc biệt chú trọng việc lựa chọn sản phẩm đặc trưng; tăng cường tuyên truyền vận động bà con nhân dân nâng cao ý thức của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất, quảng bá, quyết tâm xây dựng thành công mô hình “Xã thông minh”.

                                                                Thanh Huyền

 

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng - ĐT: 0912.660.437; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880880
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa . Điện thoại thường trực: 02333 880582