PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Thứ ba, ngày 02 tháng 3 năm 2021

Lịch công tác tuần thứ 23

Từ thứ hai (ngày 01/6/2020) đến thứ 7 (06/6/2020)

 

Thứ/ngày

Buổi

 

Nội dung công việc

 

Người thực hiện

 

Ghi chú

Thứ Hai

01

Sáng

 

- Làm việc chuyên môn

 

 

 

 

Chiều

 

- 15h00: Dự công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ

 

Trưởng phòng

 

 

Thứ Ba

02

Sáng

 

- 7h30’: Tham gia Đoàn giám sát HĐND huyện tại Thuận

 

Trưởng phòng

 

 

Chiều

 

- 14h00’: Họp bàn triển lãm tranh Hoàng Sa, Trường Sa tại UBND huyện

 

Trưởng phòng

 

 

Thứ Tư

03

Sáng

 

- Tham gia Đoàn giám sát HĐND huyện tại Tân Hợp

 

Trưởng phòng

 

 

Chiều

 

- Làm việc chuyên môn

 

 

Toàn cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ Năm

04

Sáng

 

- 7h30’: Họp góp ý Văn kiện Đại hội tại Huyện ủy

 

Trưởng phòng

 

 

Chiều

 

- Làm việc chuyên môn

 

 

Toàn cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

05

Sáng

 

- 7h30’: Dự Đại hội Đảng bộ xã Hướng Linh

 

Trưởng phòng

 

 

Chiều

 

- Làm việc chuyên môn

 

Toàn cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ 7

06

Sáng

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

07

Sáng

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng - ĐT: 0912.660.437; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880880
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa . Điện thoại thường trực: 02333 880582