PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Thứ bảy, ngày 27 tháng 02 năm 2021

Lịch công tác tuần thứ 12

Từ thứ hai (ngày 16/3/2020) đến thứ 7 (21/3/2020)

 

Thứ/ngày

Buổi

 

Nội dung công việc

 

Người thực hiện

 

Ghi chú

Thứ Hai

16

Sáng

 

- Họp cơ quan

 

Toàn cơ quan

 

 

Chiều

 

- Làm việc chuyên môn

 

 

 

 

Thứ Ba

17

Sáng

 

- 8h00’: Họp Ban chỉ đạo Nông thôn mới tại UBND huyện

-8h00’: Giao ban cụm tại Hướng Linh

 

Trưởng phòng

 

PTP

 

 

Chiều

 

- Làm việc chuyên môn

 

 

 

 

Thứ Tư

18

Sáng

 

- Làm việc chuyên môn

 

 

 

 

Chiều

 

- 14h00’: Đại hội chi bộ Kinh tế - Hạ tầng

 

Trưởng phòng

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

19

Sáng

 

- Làm việc chuyên môn

 

 

 

 

Chiều

 

- Làm việc chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

20

Sáng

 

- Làm việc chuyên môn

 

 

 

 

Chiều

 

- Làm việc chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

21

Sáng

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

22

Sáng

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng - ĐT: 0912.660.437; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880880
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa . Điện thoại thường trực: 02333 880582