PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Thứ bảy, ngày 27 tháng 02 năm 2021

Ngày 14/10, tại UBND huyện Hướng Hóa , Sở Thông tin và truyền thông Quảng Trị đã làm việc với huyện Hướng Hóa, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với cổng thông tin điện tử; việc ứng dụng và đầu tư về công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý của cơ quan nhà nước. Dự buổi làm việc có ông Trần Quang, Chánh thanh tra Sở thông tin và truyền thông làm trưởng đoàn; về phía huyện Hướng Hóa có ông Phạm Trọng Hổ, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Văn phòng UBND huyện, Phòng VHTT, Phòng Tài chính kế hoạch và Công an huyện.


Trong những năm gần đẩy mạnh phát phát triển hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện Hướng Hóa được chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là đem lại hiệu quả đáng kể trong công tác điều hành, cải cách thủ tục hành chính. Trang thông tin điện tử của huyện được cập nhật thường xuyên, đăng tải đầy đủ các văn bản chỉ đạo của huyện, văn bản pháp luật, qua đó tạo điều kiện thuận lợi trong việc giao dịch công việc. Các chuyên mục khác của Trang thông tin điện tử huyện cũng được chú trọng nội dung và hình thức, đặc biệt các các thông tin về kinh tế, chính, trị,văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện được cập nhật thường xuyên. Chuyên mục  Thời sự, phóng sự phản ánh khá đầy đủ và kịp thời thông tin hoạt động trên tất cả các lĩnh vực từ cơ sở đến huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp thông tin cũng như góp phần quảng bá về mảnh đất và con người Hướng Hóa.

Qua buổi làm việc, Sở Thông tin và truyền thông đã ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của trang thông tin điện tử huyện Hướng Hóa, đặc biệt là cung cấp đầy đủ, thường xuyên các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh của huyện. Các loại văn bản pháp luật cũng được cập nhật, đăng tải kịp thời, góp phần đáng kể vào công tác nâng cao hiệu quả cải cách hành chính. Sở cũng đã chỉ ra một số điểm cần khắc phục, như: kiểm tra kỹ điều kiện bản quyền trước khi đăng tải phóng sự, ảnh và mục “Điểm báo” lên trang của huyện; gỡ bỏ các link quảng cáo không đủ điều kiện đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo các xã, thị trấn chấn chỉnh trang thông tin điện tử của địa phương về vấn đề đăng tải các thông tin khi chưa có bản quyền; chú trọng khâu chuyển- nhận văn bản trên trang thông tin điện tử đảm bảo tính đồng bộ, chính xác, kịp thời; chú trọng nâng cao hiệu quả việc sử dụng hộp thư công vụ trong giao dịch công việc.

Thanh Huyền

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng - ĐT: 0912.660.437; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880880
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa . Điện thoại thường trực: 02333 880582