PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Thứ bảy, ngày 20 tháng 7 năm 2019

Thứ/ngày

Buổi

 

Nội dung công việc

 

Người thực hiện

 

Ghi chú

Thứ Hai

08

Sáng

 

Giao ban cơ quan

 

Toàn cơ quan

 

 

Chiều

 

Dự HN giao ban quý I tại sở VHTTDL

 

Trưởng phòng

 

 

Thứ Ba

09

Sáng

 

Làm việc chuyên môn

 

 

 

 

Chiều

 

Làm việc chuyên môn

 

 

 

 

Thứ Tư

10

Sáng

 

Làm việc với Công an tỉnh về công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại UBND huyện

 

Trưởng phòng 

 

 

Chiều

 

17h: Dự cơm thân mật cùng đoàn cán bộ Bến Hải

 

Trưởng phòng

 

 

 

 

 

Thứ Năm

11

Sáng

 

Khảo sát xây dựng làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Chênh Vênh

 

TP, Hà, Loan, Tuân, Vũ.

 

 

Chiều

 

Chuẩn bị các điều kiện phục vụ HN của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

 

Toàn cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

12

Sáng

 

- Dự khai mạc Ngày sách Việt Nam tỉnh Quảng Trị

- Phục vụ HN của phòng GD&ĐT tại Hội trường cơ quan

 

- Trưởng phòng

 

 

- Đ/c Vũ

 

 

Chiều

 

Làm việc chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

13

Sáng

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

14

Sáng

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Phú Sơn - Trưởng phòng - ĐT: 02333 505070; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880070
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa * 156 Lê Duẩn, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị * Điện thoại thường trực: 02333 880582