PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Thứ bảy, ngày 20 tháng 7 năm 2019

Thứ/ngày

Buổi

 

Nội dung công việc

 

Người thực hiện

 

Ghi chú

Thứ Hai

01/4

Sáng

 

- Chào cờ

- Dự Lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở tại Tân Lập

- Tuyên truyền lưu động về tổng điều tra dân số

 

- Toàn cơ quan

 

- Trưởng phòng

 

- Đ/c Trọng

 

 

 

Chiều

 

Làm việc chuyên môn

 

 

 

 

Thứ Ba

02

Sáng

 

CÙng TTVH tỉnh làm việc tại Hướng Lộc

 

Trưởng phòng

 

 

Chiều

 

Thẩm định DVVH tại Khe Sanh

 

TP, đ/c Hằng

 

 

Thứ Tư

03

Sáng

 

Dự HN tổng kết PT TDĐKXDĐSVH tại Đồng  Hà

 

TP, đ/c Hà

 

 

Chiều

 

Dự HN TK công tác TĐKT tại UBND huyện

 

Trưởng phòng

 

 

 

 

 

Thứ Năm

04

Sáng

 

Họp BCH Đảng ủy mở rộng tại UBND huyện

 

Trưởng phòng

 

 

Chiều

 

Làm việc chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

05

Sáng

 

- Khảo sát xây dựng làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Chênh Vênh
- Dự Hội thảo tuyên truyền nâng cao nhận thức về tảo hôn và hướng dẫn các bước thực hiện hương ước, quy ước tại thôn Cợp - Hướng Phùng

 

- TP, Hà, Loan, Tuân, Vũ.


- Đ/c Luận

 

 

Chiều

 

Dự Hội thảo tuyên truyền nâng cao nhận thức về tảo hôn và hướng dẫn các bước thực hiện hương ước, quy ước tại thôn Cợp - Hướng Phùng

 

 Đ/c Luận

 

 

 

 

 

Thứ 7

06

Sáng

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

07

Sáng

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Phú Sơn - Trưởng phòng - ĐT: 02333 505070; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880070
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa * 156 Lê Duẩn, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị * Điện thoại thường trực: 02333 880582