PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Thứ bảy, ngày 20 tháng 7 năm 2019

 

Trong tuần: Phục vụ chạy sân khấu của các đơn vị trường học: Đ/c Vũ.

Thứ/ngày

Buổi

 

Nội dung công việc

 

Người thực hiện

 

Ghi chú

Thứ Hai

25

Sáng

 

Dự Lễ phát động điểm chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ CSSKSS tại xã Húc

 

Trưởng phòng

 

 

Chiều

 

Dự lễ đón nhận đơn vị VHXS tại trường TH số 1 Khe Sanh

 

TP, đ/c Hà

 

 

Thứ Ba

26

Sáng

 

Làm việc chuyên môn

 

 

 

 

Chiều

 

Nghỉ bù phép

 

Trưởng phòng

 

 

Thứ Tư

27

Sáng

 

Dự lễ đón nhận LVHSX tại Thuận Trung 2 – xã Thuận

 

TP, đ/c Hà

 

 

Chiều

 

Làm việc chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

28

Sáng

 

Làm việc chuyên môn

 

 

 

 

Chiều

 

- Dự giao ban cụm ATLC Quý I tại BQL rừng phòng hộ

- Phục vụ Hội thi của phòng GD&ĐT huyện

 

- Trưởng phòng

 

- Đ/c Vũ, Tuân

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

29

Sáng

 

Dự HN triển khai nhiệm vụ về tổng điều tra dân số tại UBND huyện

- Phục vụ Hội thi của phòng GD&ĐT huyện

 

- Trưởng phòng

 

- Đ/c Tuân, Vũ

 

 

Chiều

 

- Họp thanh lý tài sản Đài PTTH huyện

- Phục vụ Hội thi của phòng GD&ĐT huyện

 

- Trưởng phòng

 

- Đ/c Tuân, Vũ

 

 

 

 

 

Thứ 7

30

Sáng

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

31

Sáng

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Phú Sơn - Trưởng phòng - ĐT: 02333 505070; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880070
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa * 156 Lê Duẩn, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị * Điện thoại thường trực: 02333 880582