CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019!
Thứ bảy, ngày 25 tháng 5 năm 2019

Trong tuần:

- Đ/c Vũ chỉ đạo đội VN tập luyện theo kế hoạch.

- Từ 05 -07/3/2019: Đ/c Loan tập huấn phần mềm kế toán tại trường THCS Khe Sanh.

- Đ/c Trọng, Luận tham gia luyện tập cùng đội bóng chuyền của khối.

Thứ/ngày

Buổi

 

Nội dung công việc

 

Người thực hiện

 

Ghi chú

Thứ Hai

04

Sáng

 

Chào cờ, giao ban cơ quan

 

Toàn cơ quan

 

 

Chiều

 

Chuẩn bị các điều kiện làm việc với trường quản lý cán bộ VHTTDL tại Nhà văn hóa truyền thống

 

Toàn cơ quan

 

 

Thứ Ba

05

Sáng

 

Chuẩn bị các điều kiện làm việc với trường quản lý cán bộ VHTTDL tại Nhà văn hóa truyền thống

 

Toàn cơ quan

 

 

Chiều

 

Làm việc với Trường quản lý cán bộ VHTTDL tại Nhà văn hóa truyền thống

 

Toàn cơ quan

 

 

Thứ Tư

06

Sáng

 

Chuẩn bị các điều kiện cho triển lãm tranh tại Nhà văn hóa truyền thống

 

Toàn cơ quan

 

 

Chiều

 

- Dự HN cán bộ chủ chốt tại Huyện ủy

- Duyệt chương trình văn nghệ tại xã A Xing

 

- Trưởng phòng

 

- Trưởng phòng, Vũ

 

 

 

 

 

Thứ Năm

07

Sáng

 

Duyệt chương trình VN tại Nhà văn hóa truyền thống

 

Trưởng phòng, Vũ

 

 

Chiều

 

Dự và phục vụ triển lãm tranh về đời sống, văn hóa người dân tộc Bru – Vân Kiều tại Nhà văn hóa truyền thống

 

TP, CCVC cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

08

Sáng

 

Tổ chức giải bóng bàn chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3

 

Toàn cơ quan

 

 

Chiều

 

Làm việc chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

09

Sáng

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

10

Sáng

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Phú Sơn - Trưởng phòng - ĐT: 02333 505070; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880070
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa * 156 Lê Duẩn, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị * Điện thoại thường trực: 02333 880582