CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019!
Thứ bảy, ngày 25 tháng 5 năm 2019

Thứ/ngày

Buổi

 

Nội dung công việc

 

Người thực hiện

 

Ghi chú

Thứ Hai

25

Sáng

 

- Viếng nghĩa trang liệt sỹ huyện

- Dự và phục vụ Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng tại UBND huyện

 

- Toàn cơ quan

 

- TP, Tuân, Vũ

 

 

Chiều

 

Sinh hoạt chi bộ, Hội ý cơ quan

 

Toàn đảng viên và CCVC

 

 

Thứ Ba

26

Sáng

 

Tổ chức HNCCVC năm 2019 phiên trù bị

 

Toàn cơ quan

 

 

Chiều

 

Tổ chức HNCCVC năm 2019 phiên chính thức

 

Toàn cơ quan

 

 

Thứ Tư

27

Sáng

 

Học tập NQ TW8 khóa XII tại UBND huyện

 

Toàn cơ quan

 

 

Chiều

 

Học tập NQ TW8 khóa XII tại UBND huyện

 

Toàn cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ Năm

28

Sáng

 

Thăm Đồn Biên phòng  Cù Bai

 

Trưởng phòng

 

 

Chiều

 

Làm việc chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

01/3

Sáng

 

Làm việc chuyên môn

 

 

 

 

Chiều

 

Làm việc chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

02

Sáng

 

Thăm Đồn Biên phòng  Thanh

 

Trưởng phòng

 

 

Chiều

 

Thăm Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Sen Bụt, Thuận

 

Trưởng phòng

 

 

Chủ Nhật

03

Sáng

 

Thăm Đồn Biên phòng Ba Tầng

 

Trưởng phòng

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Phú Sơn - Trưởng phòng - ĐT: 02333 505070; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880070
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa * 156 Lê Duẩn, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị * Điện thoại thường trực: 02333 880582