PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Thứ năm, ngày 22 tháng 8 năm 2019
Trong tuần: Thực hiện tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân: Đội tuyên truyền

Thứ/ngày

Buổi

 

Nội dung công việc

 

Người thực hiện

 

Ghi chú

Thứ Hai

28

Sáng

 

Sinh hoạt chi bộ, cơ quan, công đoàn

 

Toàn cơ quan

 

 

Chiều

 

Chuẩn bị các điều kiện phục vụ HN của phòng  GD&ĐT huyện

 

Theo phân công

 

 

Thứ Ba

29

Sáng

 

phục vụ HN của phòng  GD&ĐT huyện

 

Đ/c Vũ

 

 

Chiều

 

Họp BTV Hội Khuyến học huyện

 

Trưởng phòng

 

 

Thứ Tư

30

Sáng

 

Đi công tác tại Đông Hà

 

Trưởng phòng 

 

 

Chiều

 

Làm việc chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

31

Sáng

 

Làm việc chuyên môn

 

 

 

 

Chiều

 

16h00: Viếng NTLS huyện

 

Toàn cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

01/02

Sáng

 

Làm việc chuyên môn

 

 

 

 

Chiều

 

Làm việc chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

02

Sáng

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

03

Sáng

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Phú Sơn - Trưởng phòng - ĐT: 02333 505070; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880070
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa * 156 Lê Duẩn, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị * Điện thoại thường trực: 02333 880582