PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Thứ năm, ngày 22 tháng 8 năm 2019
Trong tuần: Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân 2019

Thứ/ngày

Buổi

 

Nội dung công việc

 

Người thực hiện

 

Ghi chú

Thứ Hai

21

Sáng

 

Dự khai mạc giải bóng đá mừng Đảng – mừng Xuân tại sân vận động huyện

 

Trưởng phòng

 

 

Chiều

 

Làm việc chuyên môn

 

 

 

 

Thứ Ba

22

Sáng

 

Làm việc chuyên môn

 

 

 

 

Chiều

 

- Dự HN phổ biến giáo dục pháp luật tại UBND huyện

- Tiếp xúc cử tri tại Hướng Linh   

 


- Trưởng phòng


- Trưởng phòng

 

 

Thứ Tư

23

Sáng

 

- Họp BTV Khuyến học huyện

- Hội ý BCH công đoàn

- Trực báo chi bộ bằng văn bản

 


- Trưởng phòng

- BCH CĐ

- Các tổ chức, đoàn thể

 

 

Chiều

 

- Dự HN triển  khai kế hoạch năm 2019 tại UBND huyện

- Dự gặp mặt chia tay các đồng chí nghỉ hưu tại UBND huyện

 

Trưởng phòng

 

 

 

 

 

Thứ Năm

24

Sáng

 

Làm việc chuyên môn

 

 

 

 

Chiều

 

Tối: Dự chương trình nghệ thuật mừng Đảng – mừng Xuân tại Hướng Sơn

 

Trưởng phòng

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

25

Sáng

 

Làm việc chuyên môn

 

 

 

 

Chiều

 

- Dự HN triển khai nhiệm vụ ngành TTTT tại Sở TTTT
- Tối: Dự chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân tại Tân Thành

 

- Trưởng phòng


- Đ/c Vũ

 

 

 

 

 

Thứ 7

26

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

27

Sáng

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Phú Sơn - Trưởng phòng - ĐT: 02333 505070; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880070
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa * 156 Lê Duẩn, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị * Điện thoại thường trực: 02333 880582