PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Thứ bảy, ngày 20 tháng 7 năm 2019

Được sự chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; sự lãnh đạo của Thường vụ Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND huyện Hướng Hóa, những năm  qua Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã nỗ lực, đồng lòng, đồng sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đã chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình, thư viện, thông tin, truyền thông, công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin, phát thanh, xuất bản, báo chí, bưu chính, viễn thông.v.v... góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của huyện nhà.

Đặc biệt năm 2018, Phòng đã tham mưu huyện tổ chức thành công chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Khe Sanh - Giải phóng Hướng Hóa (09/7/1968 – 09/7/2018), tiêu biểu như: Hội báo xuân Mậu Tuất và gặp mặt báo chí năm 2018; Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày ra quân đánh thắng trận đầu của Bộ đội Tăng thiết giáp, tổ chức các hoạt động khảo sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác dân tộc, quốc phòng an ninh và thăm đồng bào dân tộc, gia đình chính sách trên địa bàn huyện; tổ chức Kỷ niệm 72 năm người Vân Kiều - Pa Kô mang họ Hồ của Bác (26/6/1946 - 26/6/2018); Xây dựng các chương trình văn nghệ, chương trình nghệ thuật phục vụ các sự kiện của huyện có chất lượng như: Hội chợ Thương mại - Du lịch huyện Hướng Hóa năm 2018, Giao lưu Học viện Quân y; Chương trình Công tác xã hội và giao lưu “Nghĩa tình Khe Sanh”; chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Khe Sanh - Giải phóng Hướng Hóa (09/7/1968 - 09/7/2018)...

Phòng luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết của Đảng các cấp, chính sách, pháp luật của nhà nước đến cán bộ và nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tăng cường tuyên truyền bề nổi; làm mới và thay đổi nội dung các cụm panô, áp phích; treo băng, cờ, khẩu hiệu tại các trục đường và nơi công cộng kịp thời tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện. Phòng đã tập trung tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện về giải pháp nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện. Tính đến nay toàn huyện đã tổ chức phát động được 312 làng, đơn vị trong đó 194 làng (đạt tỷ lệ 100%), 118/119 đơn vị (đạt tỷ lệ 99,1%); công  nhận 310/313 làng, đơn vị văn hóa (tỷ lệ 99%) (trong đó 194/194 làng công nhận (đạt tỷ lệ 100%), 25 làng văn hóa xuất sắc; 116 đơn vị văn hóa lần đầu (đạt tỷ lệ 97,47%); 10 đơn vị văn hóa xuất sắc; trên 85% gia đình được công nhận gia đình văn hóa . Có 10/20 xã phát động xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” (tỷ lệ 50%); 06 xã được công nhận lần đầu (đạt tỷ lệ 30%); 02 thị trấn phát động xây dựng “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” và được công nhận đạt tỷ lệ 100%. Phòng cũng đã thực hiện tốt công tác sưu tầm và hiến tặng hiện vật những hiện vật, kỷ vật chiến tranh và hiện vật văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn để trưng bày tại Nhà văn hóa truyền thống dân tộc Vân Kiều - Pa Kô, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Trong năm 2018 đã sưu tầm được 65 hiện vật các loại, trong đó chủ yếu là các hiện vật phản ánh nếp sinh hoạt của người Vân Kiều - Pa Kô.Ông Hoàng Nam - PCT UBND tỉnh - thừa ủy quyền của Bộ VHTTDL trao cờ thi đua
 cho Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa


Với những cố gắng, nỗ lực của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện, nhất là công tác văn hóa ngày hoạt động có chiều sâu, chất lượng đã được các cấp đánh giá cao. Với những kết quả đó, năm 2018 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện vinh dự được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Cờ thi đua. Đây là niềm động viên, khích lệ lớn cho tập thể cán bộ, công chức, viên chức Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tiếp tục thực hiện tốt sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch trong những năm tiếp theo.

 

                                                                              Nhật Hà

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Phú Sơn - Trưởng phòng - ĐT: 02333 505070; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880070
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa * 156 Lê Duẩn, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị * Điện thoại thường trực: 02333 880582