PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Thứ năm, ngày 22 tháng 8 năm 2019

Thứ/ngày

Buổi

 

Nội dung công việc

 

Người thực hiện

 

Ghi chú

Thứ Hai

14

Sáng

 

Giao ban cơ quan

 

Toàn cơ quan

 

 

Chiều

 

Dự HN tổng kết tại Sở VHTTDL

 

TP, đ/c Hà, Trọng

 

 

Thứ Ba

15

Sáng

 

- Dự lễ đón nhận LVH Xa Rường

- Kiểm tra DVVH

 

- Tp, đ/c Hà

- Đoàn kiểm tra

 

 

Chiều

 

Kiểm tra DVVH

 

Đoàn kiểm tra

 

 

Thứ Tư

16

Sáng

 

Kiểm tra DVVH

 

Đoàn kiểm tra

 

 

Chiều

 

Kiểm tra DVVH

 

Đoàn kiểm tra

 

 

 

 

 

Thứ Năm

17

Sáng

 

Tuyên truyền hiến máu tình nguyện

 

Đ/c Trọng

 

 

Chiều

 

Tuyên truyền hiến máu tình nguyện

 

Đ/c Trọng

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

18

Sáng

 

- Tham gia hiến máu tại TT TDTT huyện

- Dự HN Tk công tác ATGT tại UBND huyện

- Dự lễ ra quân “Năm ATGT”

 

- TP, đ/c Nga

 

 

- Trưởng phòng

 

- Đ/c Hà

 

 

 

Chiều

 

Xử lý vi phạm hành chính

 

Đoàn kiểm tra

 

 

 

 

 

Thứ 7

19

Sáng

 

Phục vụ Hội thi của TT Y tế huyện

 

Đ/c Tuân, Vũ

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

20

Sáng

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Phú Sơn - Trưởng phòng - ĐT: 02333 505070; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880070
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa * 156 Lê Duẩn, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị * Điện thoại thường trực: 02333 880582