PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Thứ ba, ngày 02 tháng 3 năm 2021

Thực hiện Công văn số 4358/UBND-VX ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc củng cố, kiện toàn hệ thống thư viện công cộng; Kế hoạch liên ngành số 09/KHLN -VH&TT- GD&ĐT ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Phòng Văn hoá và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện về công tác Thư viện, tổ chức Giải thưởng Mỹ thuật và chăm sóc bảo quản Di tích, Danh thắng. Trong những năm qua được sự quan tâm của cấp trên, các thư viện trong toàn huyện dần đi vào hoạt động ổn định và có hiệu quả đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin phục vụ người dân trên địa bàn. Hiện nay tại Thư viện huyện Hướng Hóa có 3.800 đầu sách với trên 6.000 bản, bao gồm các lĩnh vực: Chính trị, y học, thiếu nhi, kinh tế, khoa học kỹ thuật, chăn nuôi trồng trọt, văn hóa nghệ thuật và các tài liệu phục vụ học tập. Năm 2014 được sự quan tâm của Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quỹ Bill & Melinda Gates về thực hiện triển khai Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam”. Ban quản lý Dự án BMGF-VN đã triển khai lắp đặt và đưa vào sử dụng điểm truy nhập Internet công cộng tại Thư viện huyện Hướng Hóa; Thư viện UBND xã Tân Thành và 02 điểm Bưu điện văn hóa xã Thuận và A Dơi nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ cho người dân, cán bộ, công nhân, viên chức, sinh viên, học sinh… trên địa bàn huyện. Thư viện huyện phục vụ tất cả các ngày trong tuần (Từ thứ 2 đến thứ 6. Buổi sáng từ 8h00’ đến 10h30’. Buổi chiều từ 14h00’ đến 16h30’).

Để tiếp tục kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động tại các thư viện trên địa bàn huyện; Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo; UBND các xã, thị trấn; Hiệu trưởng các trường học quan tâm thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tổ chức kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động tại các thư viện. Thông tin đến người dân, cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh và tạo điều kiện thuận lợi trong việc khai thác, tìm hiểu thông tin tại các Thư viện xã, Thư viện trường học và tại Thư viện huyện.

2. Đẩy mạnh phong trào xây dựng “Văn hóa đọc sách”, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc đọc, nghiên cứu sách, tài liệu đến cán bộ công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và toàn thể nhân dân.

3. Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện hướng dẫn, chỉ đạo các trường học, đặc biệt là các trường học trên địa bàn thị trấn Khe Sanh tham gia tìm kiếm tư liệu tại Thư viện huyện, đề xuất luân chuyển sách về các trường học phục vụ những hoạt động như hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam (21/4) hàng năm; thông tin đến học sinh hiểu biết về Thư viện huyện thông qua các buổi sinh hoạt của nhà trường, các hoạt động Đội, Tổ cộng tác viên của thư viện trường, các buổi chào cờ đầu tuần…

4. Đề nghị Thư viện UBND xã Tân Thành và 02 điểm Bưu điện văn hóa xã Thuận và A Dơi có dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam” tiếp tục duy trì hoạt động của các máy tính đã được kết nối mạng internet, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người được tiếp cận với máy tính, tìm hiểu, khai thác thông tin trên máy tính, giúp người dân đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận với khoa học, công nghệ phục vụ đời sống lao động sản xuất.

Với sự quan tâm, phối hợp chỉ đạo và triển khai thực hiện của các cơ quan đơn vị, hoạt động của thư viện huyện Hướng Hóa ngày càng phát triển và đạt kết quả cao trong thời gian tới.

                                                             

                                                                     Ánh Nga

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng - ĐT: 0912.660.437; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880880
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa . Điện thoại thường trực: 02333 880582