PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Chủ nhật, ngày 17 tháng 01 năm 2021

Ngày 07/9/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn số hóa truyền hình mặt đất tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa cho 02 huyện Hướng Hóa và Đakrông, dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tường – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị, Lãnh đạo UBND huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin, Lãnh đạo UBND và Công chức văn hóa thông tin các xã, thị trấn của 02 huyện Hướng Hóa và Đakarông, tại Hội nghị các đại biểu được hướng dẫn về công tác khảo sát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Hướng Hóa đủ điều kiện được nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất và triển khai các văn bản liên quan.

Theo đó; huyện Hướng Hóa trong thời gian qua đã tổ chức triển khai Đề án số hóa truyền hình mặt đất theo Kế hoạch số 2892/KH-UBND ngày 22/8/2014 của UBND tình Quảng Trị, trong đó chú trọng công tác khảo sát nhu cầu xem truyền hình và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về số hóa truyền hình mặt đất đến năm 2020. Qua khảo sát cho thấy, nhu cầu xem các kênh truyền hình của người dân ngày càng cao; ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn tỉ lệ người dân xem truyền hình qua hệ thống analoc còn rất ít, chủ yếu sử dụng các loại chảo thu tính hiệu và xem truyền hình các kênh của Trạm phát lại truyền hình nhưng hiệu quả mang lại không cao.

Năm 2017, huyện đã ngưng hoạt động tại 03 trạm phát lại tại các xã: Hướng Lập, Hướng Việt và Ba Tầng. Đang duy trì hoạt động 02 trạm phát lại tại xã  Hướng Phùng, A Túc (Theo Kế hoạch số hóa truyền dẫn, phát sóng đến ngày 31/12/2018 sẽ tắt sóng truyền hình tương tự trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nên có phương án ngưng hoạt động phát lại truyền hình trong thời gian tới).

Đã triển khai công tác rà soát, tổng hợp danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số: Toàn huyện Hướng Hóa có 7.577 hộ nghèo, hộ cận nghèo đề nghị được nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số, trong đó:

- Có 6.022 hộ nghèo đề nghị được nhận đầu thu cụ thể như sau: thị trấn Khe Sanh: 247 hộ, thị trấn Lao Bảo: 192 hộ, xã Tân Thành: 68 hộ, xã Tân Long: 67 hộ, xã Tân Lập: 70 hộ, xã Tân Liên: 52 hộ, xã Tân Hợp: 50 hộ, xã Húc: 472 hộ, xã Thuận: 234 hộ, xã Thanh: 271 hộ, xã Hướng Lộc: 386 hộ, xã A Xing: 363 hộ, xã A Túc: 349 hộ, xã A Dơi: 351 hộ, xã Ba Tầng: 510 hộ, xã Hướng Tân: 366 hộ, xã Hướng Linh: 264 hộ, xã Hướng Phùng: 460 hộ, xã Hướng Sơn: 315 hộ, xã Hướng Việt: 208 hộ, xã Hướng Lập: 233 hộ, xã Xy: 223 hộ.

- Có 1.575 hộ cận nghèo đề nghị được nhận đầu thu cụ thể như sau: 1.575 hộ trong đó: thị trấn Khe Sanh: 299 hộ, thị trấn Lao Bảo: 95 hộ,  xã Tân Thành: 68 hộ, xã Tân Long: 15 hộ, xã Tân Lập: 70 hộ, xã Tân Liên: 88 hộ, xã Tân Hợp: 58 hộ, xã Húc: 59 hộ, xã Thanh: 24 hộ, xã Thuận: 50 hộ, xã Hướng Lộc: 33 hộ, xã A Xing: 27 hộ, xã A Túc: 69 hộ, xã A Dơi: 119 hộ, xã Ba Tầng: 70 hộ, xã Hướng Tân: 61 hộ, xã Hướng Linh: 61 hộ, xã Hướng Phùng: 107 hộ, xã Hướng Sơn: 75 hộ, xã Hướng Việt: 44 hộ, xã Hướng Lập: 59 hộ, xã Xy: 79 hộ.

Đến ngày 29/9/2018 sẽ hoàn thành xong công tác khảo sát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Hướng Hóa đủ điều kiện được nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất trên địa bàn huyện, tiến hành các thủ tục cần thiết để đề nghị hỗ trợ đầu thu theo quy định nhằm nâng cao đời sống tinh thần và tiếp nhận thông tin cho hộ nghèo và hộ cận nghèo.

Phú Sơn


Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng - ĐT: 0912.660.437; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880880
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa . Điện thoại thường trực: 02333 880582