PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Thứ bảy, ngày 20 tháng 7 năm 2019

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới trên địa bàn huyện Hướng Hóa, trong 03 năm qua, Chương trình đã góp phần vào việc tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến với người dân huyện nhà một cách nhanh chóng, kịp thời; đặc biệt khoảng cách về hưởng thụ văn hóa, thông tin giữa người dân ở vùng sâu, vùng xa với người dân khu vực thành thị đã được rút ngắn; đã thông tin giới thiệu các kinh nghiệm, các gương điển hình tiên tiến trong sản xuất; phổ biến kiến thức về khoa học, kỹ thuật; về bảo tồn văn hóa phục vụ đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa trên các kênh phát thanh, truyền hình, ấn phẩm truyền thông, báo chí, internet... Huyện Hướng Hóa đã đầu tư và nâng cấp hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở, giúp cho việc truyền, phát tín hiệu phát thanh, truyền hình được đảm bảo chất lượng đáp ứng nhu cầu của đồng bào dân tộc thiểu số.

Công tác thông tin, tuyên truyền, phát thanh, truyền hình nhìn chung thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực về cả chiều rộng và chiều sâu, từng bước thực hiện tốt mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và đồng bào dân tộc thiểu số góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Đài trung tâm phát 3 kênh truyền hình (VTV1, VTV3, QTV), 1 kênh phát thanh tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam và phát chương trình thời sự của huyện. Đài Phát thanh và truyền hình đã chuyển và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dân huyện Hướng Hoá, trang Facebook chương trình thời sự truyền hình huyện, tạo thuận lợi cho nhiều người tiếp nhận thông tin. Hàng năm có 10 chương trình truyền thông về giảm nghèo do địa phương sản xuất (Đài Phát thành và Truyền hình huyện). Có 19/22 xã, thị trấn có điểm phục vụ bưu chính viễn thông (tỷ lệ 95%); 22/22 xã có internet đến xã, thị trấn; 01 cụm thông tin cơ sở tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo hoạt động thường xuyên kể từ năm 2014.

Bên cạnh đó có Dự án BMGF – VN đã trang bị cho Thư viện huyện Hướng Hóa, Thư viện xã Tân Thành, Bưu điện văn hóa xã Thuận, Bưu điện văn hóa xã A Xing về máy vi tính có kết nối mạng internet phục vụ người dân tìm hiểu các thông tin về mô hình lao động sản xuất, thông tin việc làm, văn hóa, giải trí... giúp đời sống tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Hàng năm, Chương trình mục tiêu Quốc gia đã trang cấp các ấn phẩm, báo chí cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm nâng cao nhận thức về cách bảo vệ, giữ gìn sức khỏe, loại bỏ các hủ tục lạc hậu, thực hiện nếp sống văn minh, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa; tháo gỡ những khó khăn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng - vật nuôi, xây dựng nông thôn mới. Năm 2017 số lượng đầu sách chuyên đề được cấp là 1.225 cuốn.

Phối hợp với Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Quảng Trị chiếu phim phục vụ bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện trung bình mỗi năm có khoảng 165 buổi chiếu với 30.100 lượt người xem.

Về Đầu tư, hỗ trợ, lồng ghép nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu Quốc gia về nông thôn mới: Lồng ghép Ngân sách của huyện với Chương trình mục tiêu Quốc gia về nông thôn mới để lắp đặt Đài truyền thanh tại xã Tân Lập với tổng kinh phí 215 triệu đồng, trong đó ngân sách huyện 150 triệu đồng; Đầu tư thiết chế văn hóa (âm thanh, loa máy) cho 20 xã: 250 triệu đồng; Xây dựng điểm vui chơi giải trí cho 4 xã (Hướng Linh, Tân Thành, A Xing, Tân Lập): 250 triệu đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong thực hiện truyền thông và giảm nghèo về thông tin theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2018, vẫn còn một số hạn chế như: cơ sở vật chất hệ thống thông tin chưa đồng bộ, nhất là các xã, địa bàn rộng, nhiều thôn bản cách xa trung tâm xã, không có các cụm loa, các trang thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền; nội dung, thông tin đưa về cơ sở còn thiếu và chưa tự chủ động được các thông tin, tuyên truyền; phương thức tuyên truyền chưa được thường xuyên đổi mới; Kinh phí từ Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững về truyền thông còn hạn chế.

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin, tuyên truyền và phát triển mạng lưới thông tin cơ sở, giúp rút ngắn sự chênh lệch thông tin giữa các vùng cũng như việc tuyên truyền các chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân trong thời gian tới cần sự quan tâm, hỗ trợ từ các cấp, các ngành cùng với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững về thông tin một số vấn đề sau:

- Thường xuyên hỗ trợ nguồn kinh phí tổ chức các hội thảo, các chương trình, cuộc thi về kiến thức thông tin và truyền thông, in ấn các ấn phẩm, tờ rơi, áp phích... Tập huấn cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông để  nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ thông tin tuyên truyền cổ động.

- Hỗ trợ các phương tiện nghe, nhìn cho các hộ nghèo từ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững.

- Xây dựng cụm thông tin cơ sở, trang bị phương tiện tác nghiệp tuyên truyền cổ động cho cấp huyện.

- Có kinh phí đầu tư cụ thể của Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững về truyền thông và giảm nghèo thông tin.

- Đầu tư xây dựng hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở trên địa bàn huyện; đặc biệt các xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc.

- Các Chương trình mục tiêu Quốc gia về ấn phẩm, sách báo, tạp chí hướng dẫn áp dụng khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi phải phù hợp với thực tế của địa phương về tập tục, điều kiện thiên nhiên và ngôn ngữ; bổ sung nguồn tài liệu phong phú về chủng loại cho các tủ sách ở cơ sở phù hợp với tình hình thực tế của từng vùng.

Hy vọng huyện Hướng Hóa sẽ đạt kết quả cao trong việc thực hiện truyền thông và giảm nghèo về thông tin của Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trong thời gian tới.

                                                          

                                   Nhật Hà

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Phú Sơn - Trưởng phòng - ĐT: 02333 505070; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880070
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa * 156 Lê Duẩn, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị * Điện thoại thường trực: 02333 880582