PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Thứ bảy, ngày 20 tháng 7 năm 2019

Thực hiện Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm” theo Quyết định số 2589/QĐ-TTg của ngày 26/12/2013 Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu phát triển an sinh xã hội, xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; Huyện Hướng Hóa đã ban hành các văn bản chỉ đạo cơ quan, đơn vị; các xã, thị trấn về việc tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm. Tích cực tổ chức các đợt tuyên truyền sâu rộng, hình thức phong phú, phù hợp như thông qua công tác xây dựng đời sống văn hóa, nhất là việc xây dựng gia đình văn hóa, làng, đơn vị văn hóa; qua việc tuyên truyền trực quan trên pano, áp phích, khẩu hiệu… Nhờ vậy đã kịp thời chuyển tải các nội dung của Đề án về với cơ sở.

Về công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức lồng ghép việc hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc với nhiệm vụ chính trị của các địa phương, nhằm tạo môi trường để cá nhân, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội tham gia xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử huyện, trang Website của các phòng, ban; Đài Truyền thanh cơ sở, hệ thống phát thanh thôn bản, khối khóm... phản ánh kịp thời kết quả, nêu gương điển hình trong công tác gia đình, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em... Đối với các trường học đã lồng ghép vào những cuộc họp, hội nghị của các tổ chức đoàn thể, nhằm tuyên truyền nội dung đa dạng như: Nêu gương người tốt, việc làm tốt, phê phán các hành vi bạo lực gia đình, các tệ nạn xã hội; xây dựng mô hình tổ chức Công đoàn không có đoàn viên là người gây bạo lực gia đình; vận động cán bộ, giáo viên và nhân viên ký cam kết xây dựng gia đình văn hóa, gia đình không có bạo lực và tham gia cuộc vận động xây dựng “Gia đình cán bộ, giáo viên và nhân viên hạnh phúc”… Tổ chức các diễn đàn, các buổi sinh hoạt chuyên đề, ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp, các chương trình văn hóa, nghệ thuật, hoạt động thể dục, thể thao, các hoạt động thăm quan, vui chơi giải trí, triển lãm tranh, ảnh, sách hoặc chiếu phim chủ đề về hạnh phúc (Hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc gia đình, hạnh phúc dòng họ, hạnh phúc cộng đồng, hạnh phúc nghề nghiệp, hạnh phúc học đường…)

Về công tác tuyên truyền trực quan cổ động: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa thường xuyên thực hiện các mặt áp phích, băng rôn truyên truyền về kỷ niệm ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm. Tổ chức reo băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền trên bảng tin chủ đề và thông điệp ngày Quốc tế Hạnh phúc tại trụ sở cơ quan, trường học (Có phụ lục đính kèm).

Về công tác tổ chức các hoạt động tọa đàm, hội thi: Hưởng ứng tích cực ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”, đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, diễn ra sôi nổi trên địa bàn toàn huyện như: Tổ chức vận động nhân dân tham gia các hoạt động gắn với các ngày kỷ niệm trong tháng 3 như Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; các cơ quan, đơn vị; các xã, thị trấn đã tôt chức các hoạt động từ thiện, yêu thương và chia sẻ, thăm hỏi, giúp đỡ tới các cá nhân, gia đình, cộng đồng khó khăn ở vùng sâu, vùng xa … Trong 5 năm huyện Hướng Hóa đã tổ chức 2 hội thi về gia đình, phòng chống bạo lực gia đình; nhiều địa phương, cơ sở tổ chức các hoạt động tuyên truyền gắn với các hoạt động của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; các trường học tổ chức tọa đàm, diễn đàn, cuộc thi, hội thi về chủ đề hạnh phúc tại đơn vị. Thực hiện tốt việc đăng ký và công nhận Gia đình văn hóa; làng văn hóa, đơn vị văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và thị trấn văn minh đô thị tại các xã, thị trấn. Hiện nay có 20.058/20.487 hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 97,9%; 17.587 gia đình được công nhận gia đình văn hóa (tỷ lệ 85,8%).

Những kết quả bước đầu đạt được từ đề án không chỉ tác động đến đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân mà còn thúc đẩy kinh tế hộ gia đình phát triển, ổn định cuộc sống. Nhiều gia đình đã áp dụng khoa học kỹ thuật vào lao động sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Thông qua các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của “hạnh phúc” đặc biệt là xây dựng và phát triển hạnh phúc gia đình trong giai đoạn hiện nay, tích cực trong công tác ngăn ngừa, phòng, chống bạo lực gia đình, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, góp phần hạn chế đáng kể các vụ bạo lực gia đình xảy ra.

Công tác phối hợp, triển khai đã được các ban, ngành, đoàn thể của huyện chủ động thực hiện. Các hoạt động tuyên truyền được tổ chức thường niên, góp phần thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới, giảm tình trạng bạo lực gia đình, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình cũng như áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại vào phục vụ đời sống, lao động và sản xuất nhất là nâng cao ý thức và trách nhiệm lập thân, lập nghiệp cho thanh niên, làm hạn chế thấp nhất các tệ nạn xã hội ở địa phương. Triển khai, thực hiện Đề án lồng ghép với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

 

TG: Phú Sơn - Nhật Hà

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Phú Sơn - Trưởng phòng - ĐT: 02333 505070; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880070
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa * 156 Lê Duẩn, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị * Điện thoại thường trực: 02333 880582