PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Thứ ba, ngày 02 tháng 3 năm 2021

Ngày 31/10/2017, UBND huyện đã tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

Đến dự buổi công bố có ông Võ Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; ông Trần Đình Dũng - Phó Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng phòng Nội vụ huyện; ông Nguyễn Ngọc Tri - Phó Chánh VP HĐND - UBND huyện cùng lãnh đạo, công chức, viên chức Phòng Văn hóa và Thông tin.

Tại buổi lễ, ông Trần Đình Dũng - Phó Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng phòng Nội vụ huyện đã công bố Quyết định số 3822/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý. Theo đó, bổ nhiệm ông Nguyễn Phú Sơn - Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện giữ chức vụ Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện kể từ ngày 01/11/2017, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm. Thay mặt Lãnh đạo UBND huyện, ông Võ Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Phú Sơn, đồng thời phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho đồng chí Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

Ông Nguyễn Phú Sơn - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện phát biểu cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng và giao nhiệm vụ của Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện; đồng thời với cương vị mới sẽ cùng với tập thể công chức, viên chức, Phòng Văn hóa và Thông tin đoàn kết nhất trí, phát huy dân chủ, sức mạnh tập thể, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.
Một số hình ảnh tại buổi công bố và trao quyết định:


Ông Trần Đình Dũng - Phó Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng phòng Nội vụ huyện
công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng VH&TT huyện


Ông Võ Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện trao quyết định
 và giao nhiệm vụ cho Trưởng phòng VH&TTNguyễn Phú Sơn - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện phát biểu nhận nhiệm vụ


 

                                                                   Nguyên Hằng

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng - ĐT: 0912.660.437; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880880
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa . Điện thoại thường trực: 02333 880582