PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Chủ nhật, ngày 17 tháng 01 năm 2021

“Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém” - Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta đã dạy như vậy. Nhân dịp kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017), ta cùng nói về đạo đức cách mạng của người cán bộ.

Thực tế hiện nay, công tác xây dựng Đảng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phương thức lãnh đạo của Đảng từng bước được nâng lên. Đa số cán bộ, công chức, viên chức đều kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Song, bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, viên chức suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, bè phái, chạy chức chạy quyền, độc đoán, vi phạm kỷ luật,... diễn ra ngày một phức tạp hơn. Sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tất yếu dẫn tới sự suy yếu tổ chức và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Chỉ khi nhận diện đúng bản chất và những biểu hiện của suy thoái đạo đức, lối sống, suy thoái chính trị tư tưởng chúng ta mới có thể xác định nội dung, biện pháp phòng, chống hiệu quả.

Chung quy, có rất nhiều biện pháp để phòng chống suy thoái đạo đức, lối sống, suy thoái chính trị tư tưởng và nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên một người cán bộ tốt phải có đạo đức cách mạng, nếu không có đạo đức cách mạng thì khó có thể thành công.

Người cán bộ có đạo đức cách mạng phải hội đủ 5 yếu tố đó là: Trí – Tín – Nhân – Dũng – Liêm.

Trí: Là sáng suốt, biết định, biệt mình, biết người tốt thì nâng đỡ, biết người xấu thì không dùng, biết cái tốt của mình mà phát triển lên, biết cái xấu của mình mà tránh.

Tín: Nói cái gì phải cho tin, nói là làm cho nhất trí, cho dân tin ở mình, không nói một đường làm một nẻo.

Nhân: Là phải có lòng bác ái – yêu nước, yêu Nhân dân mình.

Dũng: Là phải mạnh dạn, quả quyết, nhưng không phải làm liều; làm việc gì cũng phải có kế hoạch, rồi kiên quyết làm ngày. Nguy hiểm cũng phải làm, nghĩa là phải có lòng dũng cảm trong công việc.

Liêm: Là không tham danh vị, không tham tiền, không tham sắc.

Đến đây, ta nhớ 5 điều Bác Hồ dạy các cháu thiếu niên, nhi đồng, vào năm 1961, nhân Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Việt Nam (15/5/1941 - 15/5/1961), theo đề nghị của Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi một bức thư cho thiếu niên, nhi đồng. Trong thư Bác căn dặn: “Các cháu cũng tham gia đấu tranh bằng cách thực hiện mấy điều sau đây:

“Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào.
Học tập tốt, lao động tốt.
Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt.
Giữ gìn vệ sinh thật tốt.
Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.”

Như vậy ta thấy tầm quan trọng của đạo đức làm người được Bác căn dặn đối với lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng; nghĩa là rất sớm từ khi hình thành tính cách con người, con người có đạo đức là con người tốt, cán bộ có đạo đức cách mạng là cán bộ tốt.

 

Phú Sơn

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng - ĐT: 0912.660.437; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880880
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa . Điện thoại thường trực: 02333 880582