PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Chủ nhật, ngày 17 tháng 01 năm 2021

Bên cạnh những nổ lực ra quân trấn áp tội phạm về buôn bán, tàng trữ và sử dụng ma túy dọc biên giới Việt Nam – Lào trên địa bàn huyện của các lực lượng Biên phòng, Công an Hướng Hóa. Các ban ngành, đoàn thể của huyện đã đẩy mạnh công tác phối hợp vừa lòng ghép vào nhiệm vụ chuyên môn của ngành mình để triển khai thực hiện; Phòng Văn hóa và Thông tin một trong nhưng đơn vị thành viên đã làm tốt công tác này trong hơn 8 tháng thực hiện kế hoạch 357 về việc giải quyết tình hình phúc tạp về ma túy trên địa bàn xã Tân Thành và thị trấn Lao Bảo.

Trên mặt trận tuyên truyền; Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền trực quan bằng pano áp phích, băng rôn khẩu hiệu; chỉ đạo tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh; đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị và quảng cáo thương mại, chú trọng các nội dung tuyên truyền về phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Tăng cường chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chú trọng xây dựng làng, đơn vị, thôn bản khối khóm văn hóa không có tệ nạn xã hội; đẩy mạnh hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; đưa tiêu chí đánh giá tệ nạn xã hội, ma túy là tiêu chí cơ bản, quan trọng trong xét đề nghị công nhận danh hiệu làng đơn vị, thôn bản khối khóm văn hóa; danh hiệu làng, đơn vị, thôn bản, khối khóm văn hóa tiêu biểu suất sắc; đồng thời đánh giá xem xét không công nhận danh hiệu làng đơn vị, thôn bản khối khóm văn hóa trên địa bàn xã Tân Thành và thị trấn Lao Bảo khi để xảy ra tệ nạn về ma túy.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, như trò chơi điện tử, internet… xử lý vi phạm hành chính nhiều cơ sở kinh doanh không đúng quy định pháp luật, ngăn chặn được việc các thanh thiếu niên, người sử dụng ma túy lấy các cơ sở này để hoạt động buôn bán, tàng trữ và sử dụng ma túy.

Quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch; hoạt động du lịch trên địa bàn huyện; đảm bảo các điều kiện về kinh doanh dịch vụ, không để xảy ra tệ nạn xã hội, địa điểm hoạt động của các đối tượng sử dụng ma túy.

Bên cạnh những kết quả đạt được còn tồn tại một số vấn đề mà vừa là giải pháp để tổ chức thực hiện trong thời gian tiếp theo đó là:

Tăng cường thông tin trao đổi, phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền của Ban chỉ đạo tỉnh với Ban chỉ đạo địa phương, các phòng ban chuyên môn cấp huyện và địa phương xã Tân Thành, thị trấn Lao Bảo.

Đầu tư, nâng cấp hệ thống truyền thanh ở cơ sở, kênh tuyên truyền hữu hiệu tác động trực tiếp đến nhận thức của người dân, đối tượng sử dụng buôn bán, tàng trữ ma túy, thân nhân của người sử dụng buôn bán, tàng trữ ma túy, đặc biệt là việc tố giác, phát giác tội phạm trong từng thôn bản, khối khóm.

Giải quyết được các vấn đề đó tin chắc rằng thông thời gian tới công tác tuyên truyền, hoạt động quản lý nhà nước góp phần đắc lực vào giải quyết tình hình phức tạp về ma túy trên địa bàn xã Tân thành và thị trấn Lao Bảo.

 

Phú Sơn

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng - ĐT: 0912.660.437; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880880
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa . Điện thoại thường trực: 02333 880582