PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Chủ nhật, ngày 17 tháng 01 năm 2021

Ngày 15/10/2014, Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy vi tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam” do Quỹ Bill & Melinda Gates tài trợ đã triển khai lắp đặt và đưa vào sử dụng hệ thống máy tính tại Thư viện huyện Hướng Hóa, Thư viện UBND xã Tân Thành, 02 điểm Bưu điện văn hóa xã Thuận và A Dơi. Với mục tiêu đặt ra của Dự án là góp phần nâng cao năng lực phục vụ và cách thức cung cấp thông tin trên máy tính và internet cho các thư viện công cộng và điểm bưu điện văn hóa xã với tầm nhìn mới, tập trung hỗ trợ người nghèo và những người sống ở vùng đặc biệt khó khăn có cơ hội tiếp cận với công nghệ thông tin và khai thác, tìm kiếm những thông tin bổ ích mà công nghệ thông tin mang lại, từ đó cải thiện được cuộc sống của cá nhân, đồng thời đóng góp được cho gia đình, cho cộng đồng và cho xã hội.

Là đơn vị trực tiếp tham gia triển khai dự án BMGF-VN, sau hơn 2 năm tiếp nhận, Thư viện huyện Hướng Hóa đã đạt được một số kết quả cáo như: Hoạt động của Thư viện ngày càng ổn định và có chất lượng cho người sử dụng. Số lượng người đến với điểm truy nhập ngày càng tăng; Thư viện đã làm thông báo gửi về các trường học, các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện biết về điểm truy nhập của Dự án; Hướng dẫn mọi người làm quen với máy tính, cách mở, tắt máy (đối với những trường hợp chưa biết sử dụng máy), vào những trang mạng để tìm kiếm thông tin, trao đổi phục vụ cho học tập, nghiên cứu, lao động sản xuất, giải trí… Tổ chức các hoạt động truyền thông về ngày hội Internet; Internet với phụ nữ.

Hoạt động của điểm Thư viện xã Tân Thành và 02 điểm bưu điện văn hóa xã cũng hoạt động có hiệu quả; người dân tìm đến với điểm truy cập ngày càng tăng đặc biệt là người dân tộc thiểu số, người nghèo không có điều kiện tiếp xúc với máy tính. Qua đó đã đưa điểm Bưu điện văn hóa xã đã trở thành điểm đến tin cậy trong việc cung cấp các dịch vụ bưu chính, và là điểm sinh hoạt văn hóa tiện lợi cho người dân trong vùng

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện các điểm truy cập vẫn mắc phải một số khó khăn, vương mắc như: Kinh phí để tổ chức các buổi truyền thông còn hạn chế nên chưa huy động được người dân đến với điểm truy cập.  Đối tượng đến với điểm truy cập chủ yếu là học sinh còn các đối tượng khác số lượng còn ít. Các điều kiện phục vụ điểm truy nhập còn mượn của cơ quan chủ quản như: Bàn, ghế. Kinh phí đối ứng chưa được cấp. Chế độ bồi dưỡng cho cán bộ trực điểm không có. Đường truyền hoạt động không ổn định đôi lúc gặp sự cố.

Nhưng với sự nổ lực của các điểm truy nhập cùng với sự quan tâm của Dự án đã khẳng định vai trò và vị trí của mình là góp phần thực hiện đưa internet về nông thôn, đưa thông tin về cơ sở, góp phần xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững. Trong thời gian tới hy vọng các điểm truy nhập sẽ mang lại nhiều kết quả cao hơn nữa như mục tiêu mà Dự án mong muốn.

                                                                                   

Phan Thị Ánh Nga

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng - ĐT: 0912.660.437; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880880
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa . Điện thoại thường trực: 02333 880582