PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Thứ bảy, ngày 27 tháng 02 năm 2021

1. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi cơ sở tổ chức các hoạt động tuyên truyền, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02), mừng Xuân Bính Thân 2016.

2. Tiếp tục kiểm tra hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Kiểm tra văn hóa và thông tin đối với các xã, thị trấn: Lao Bảo, Tân Lập, Thanh, A Dơi, Hướng Phùng, A Xing, Tân Liên (Tiến hành trong cuối tháng 02 và đầu tháng 3 năm 2016).

3. Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Hướng Hóa xây dựng kế hoạch, ban hành Quy chế tổ chức Liên hoan Tiếng hát Thanh niên năm 2016 nhân kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

4. Thống kê các làn điệu dân ca, dân vũ, đạo cụ và Nghệ nhân của 2 dân tộc Vân kiều, Pa Kô huyện Hướng Hóa.

5. Tổ chức Hội nghị phát động và ký giao ước thi đua Khối Thi đua – Khen thưởng Văn hóa - xã hội huyện.  Báo cáo công tác thi đua - khen thưởng, nộp hồ sơ đăng ký thi đua năm 2016 của cơ quan và Khối Thi đua – Khen thưởng Văn hóa - xã hội huyện về Hội Thi đua – Khen thưởng huyện.

6. Chỉ đạo, hướng dẫn các làng, đơn vị triển khai công tác phát động xây dựng và công nhận làng, đơn vị văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Thực hiện công tác sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước các làng, đơn vị văn hóa.

7. Hướng dẫn các cơ sở lưu trú tiến hành thẩm định lại cấp độ và hạng sao đối với nhà nghỉ, khách sạn.

8. Tiếp tục công tác tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch đầu tư, bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp hệ thống di tích năm 2016 tầm nhìn đến năm 2020.

9. Báo cáo kết quả hoạt động bưu chính, viễn thông năm 2015, xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2016.

10. Bố trí cán bộ trực bảo vệ cơ quan trong dịp tết Nguyên Đán Bính Thân 2016 theo yêu cầu của huyện.

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng - ĐT: 0912.660.437; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880880
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa . Điện thoại thường trực: 02333 880582