PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Thứ ba, ngày 7 tháng 7 năm 2020

Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, phụ nữ Việt Nam luôn phát huy truyền thống anh hùng của Bà Trưng, Bà Triệu, có những đóng góp to lớn, góp phần làm rạng rỡ những trang sử vẻ vang đất nước ta, dân tộc ta. Trong công cuộc đổi mới đất nước, những phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam lại được tiếp tục khẳng định và phát huy mạnh mẽ. Tại Phòng Văn hóa và Thông tin nữ cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên công đoàn luôn đoàn kết, tìm tòi sáng tạo, tích cực thi đua, phấn đấu vươn lên trong sự nghiệp xây dựng cơ quan và toàn ngành, dần dần đã có cán bộ nữ thể hiện được khả năng trong tham mưu, chỉ đạo, nghiên cứu khoa học - viết và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, xây dựng gia đình hạnh phúc… Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ và cơ quan, cán bộ nữ luôn phấn đấu và trưởng thành trên một số mặt: trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp; địa vị của phụ nữ trong gia đình và xã hội được nâng lên, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được cải thiện…

Trong bối cảnh đất nước nói chung, địa phương và cơ quan nói riêng còn nhiều khó khăn nên việc chăm lo cho sự học, trong đó có phụ nữ được đảm bảo học hành là một hoạt động mà Chi bộ, cơ quan và công đoàn cần tập trung vì đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Công đoàn đã tổ chức “Nuôi heo đất khuyến học gia đình” trong cơ quan, đây là nghĩa cử cao đẹp, là việc làm thiết thực mang đậm tính nhân văn, khơi dậy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta “Trọng sự học”. Qua đây, Công đoàn sẽ góp phần thiết thực cùng Chi bộ, cơ quan thực hiện thắng lợi các phong trào hoạt động đã đề ra năm 2015. Đồng thời tôi cũng hoan nghênh các cá nhân đã tích cực tham gia phong trào đầy ý nghĩa này.

Kế thừa và phát huy những truyền thống, bản sắc tốt đẹp của các thế hệ phụ nữ Phòng Văn hóa và Thông tin, với số lượng trước đây là 50% nhưng hiện nay đã chiếm trên 50% tổng cố cán bộ, công chức, viên chức, lao động toàn cơ quan, nữ trong cơ quan luôn chan hòa, gương mẫu trong công việc, trong lối sống, phấn đấu hoàn thanh tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Kết quả mà các đồng chí nữ trong cơ quan chúng ta có được, ngoài sự nỗ lực không ngừng của các đồng chí, tôi nghĩ còn có sự tự tin và lòng tự trọng của bản thân, sự ủng hộ của nam giới trong cơ quan, của người thân trong gia đình. Kết quả của các đồng chí  làm cho Chi bộ và cơ quan thêm vững tin vào tài năng, trí tuệ, tiềm năng, sức sáng tạo của các đồng chí và chắc chắn mục tiêu Bình đẳng giới và sự tiến bộ của Phụ nữ trong cơ quan và từng gia đình cán bộ, công chức, viên chức  Phòng Văn hóa và Thông tin sẽ đạt được kết quả với chất lượng cao trong tương lai không xa. Để làm được điều đó tập thể chúng ta cần động viên, nhắc nhở các đồng chí nữ trong cơ quan phải tự cố gắng học tập, sáng tạo vươn lên để khẳng định mình chứ không phải chờ Chi bộ, Cơ quan, Công đoàn.

Chính vì vậy, tổ chức kỷ niệm cùng với các hoạt động 20/10 năm nay là việc làm có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao nhận thức cho các nữ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan về truyền thống lịch sử xây dựng và trưởng thành của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong quá trình tham gia bảo vệ và xây dựng đất nước. Đồng thời, cũng là dịp để các chị em cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm sống cũng như những chuẩn mực đạo đức của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới, vận động chị em tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bởi như chúng ta đã biết, sinh thời Bác Hồ có kêu gọi: “Chị em phụ nữ nông thôn thi đua góp sức hoàn thành tốt cải cách ruộng đất và lập những tổ đổi công tốt. Chị em công nhân và công chức thi đua làm tròn nhiệm vụ của mình. Chị em trí thức thi đua góp phần vào việc phát triển văn hoá. Nữ thanh niên tuỳ theo cương vị của mình, thi đua học và hành, xung phong trong mọi công việc.........   . Muốn làm trọn nhiệm vụ vẻ vang đó, phụ nữ ta phải xoá bỏ cái tâm lý tự ti và ỷ lại; phải có ý chí tự cường, tự lập; phải nâng cao lên mãi trình độ chính trị, văn hoá, kỹ thuật”.  Người luôn khuyến khích chị em tự mình cố gắng vươn lên khẳng định mình. Điều đó thể hiện sự quan tâm, thương yêu và đầy tinh thần trách nhiệm của một vị lãnh tụ luôn theo sát, cổ vũ các phong trào của phụ nữ.

Khắc sâu lời dạy và thực hiện tâm nguyện của Bác, trong cơ quan và công đoàn, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ chúng ta cần phát triển bền vững nguồn lực phụ nữ như: Tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về mọi mặt, trình độ nghề nghiệp và năng lực quản lý và bảo vệ phụ nữ; hỗ trợ cán bộ nữ; cải thiện dần môi trường công tác, sinh hoạt tại cơ quan; tạo điều kiện để cán bộ nữ tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật về bình đẳng giới… cùng với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tôi nghĩ nữ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan cần phải “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” vì đây là 4 phẩm chất đạo đức cốt lõi của người phụ nữ Việt Nam phấn đấu rèn luyện trong thời kỳ công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước. Về phía cơ quan sẽ ưu tiên phát triển nguồn lục cán bộ nữ, vì vậy các cán bộ nữ ngày hôm nay của cơ quan phải luôn cố gắng học tập, công tác, từng bước vươn lên và ngày càng  khẳng định vị thế của mình trong cơ quan và xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng cơ quan và huyện nhà ngày càng phát triển. Trong thời gian tới, Tổ Nữ công cùng với nữ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan phải tiếp tục năng động, sáng tạo hơn nữa trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tiềm năng, sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ. Nhất là việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; vận động nữ cán bộ, công chức, viên chức bằng những việc làm cụ thể trong cuộc sống, công tác, tích cực thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, rèn luyện chuẩn mực “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, góp phần tạo bước chuyển biến rõ rệt hơn trong phát triển cơ quan và công đoàn cơ sở, xây dựng gia đình hạnh phúc, tham gia phong trào xây dựng văn hóa nông thôn mới và văn minh đô thị. Tôi tin tưởng với vai trò vừa là một nữ cán bộ, công chức, viên chức nhưng cũng vừa là một người chị, người mẹ, người thầy đầu tiên của mỗi con người, phụ nữ sẽ là người gìn giữ, phát huy và trao truyền những giá trị truyền thống tốt đẹp trên.

Để làm được điều đó, nên chăng chúng ta cùng đồng hành với phong trào thi đua của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017 “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời triển khai sâu rộng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và phấn đấu rèn luyện các phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”.

* Về thực hiện chỉ tiêu, kết thúc mỗi năm Ban chấp hành Công đoàn và Tổ Nữ công báo cáo cho Chi bộ và cơ quan có bao nhiêu % nữ trong cơ quan được tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của của Đảng, Nhà nước và giáo dục phẩm chất đạo đức thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế? (Chỉ tiêu toàn quốc là trên 80%). Có bao nhiêu % gia đình được tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”? (Chỉ tiêu toàn quốc là trên 100%); trong đó, 70% trở lên hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “5 không, 3 sạch”. Đề xuất một số chính sách về các lĩnh vực lao động nữ, phát triển nguồn nhân lực nữ và cán bộ nữ? (Chỉ tiêu toàn quốc có ít nhất là 5 chính sách). Hàng năm, có bao nhiêu lần giám sát chính sách liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới? Có bao nhiêu % cán bộ phụ trách công tác nữ cấp cơ sở đạt chuẩn chức danh về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị? (Chỉ tiêu toàn quốc là 90% trở lên)... để Chi bộ và cơ quan có kế hoạch chỉ đạo và tạo điều kiện.

* Để đạt được các chỉ tiêu trên cần tập trung vào 3 khâu đột phá, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 5 giải pháp lớn mà Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã xác định.

- Về 3 khâu đột phá là: Tạo chuyển biến mới về chất lượng, hiệu quả vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, giảm nghèo bền vững. Xây dựng được cơ chế qui định trách nhiệm của Hội trong công tác cán bộ nữ và chính sách phát triển nguồn nhân lực nữ.  Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, đặc biệt cấp Trung ương và cơ sở.

- Về 6 nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện chủ trương, luật pháp, chính sách; rèn luyện phẩm chất đạo đức; nâng cao trình độ, nhận thức. Vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường. Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện và giám sát luật pháp, chính sách về bình đẳng giới. Xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh. Tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế.

- Về 5 giải pháp lớn đó là: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, giáo dục, truyền thông. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp. Cải tiến công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý trong hệ thống Hội, khắc phục biểu hiện hành chính hóa, hình thức. Đầu tư cho công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và phản biện xã hội phù hợp với yêu cầu - nhiệm vụ của từng cấp Hội.

Trên cơ sở vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị, vừa xây dựng phong trào mà đặc biệt là các hoạt động liên quan đến công tác nữ lại diễn ra trong thời gian cán bộ, đảng viên trong cơ quan đang thi đua chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ các cấp thành công, hướng đến chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng  xen lẫn không khí ấm áp đầy ắp tình cảm của ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, vì vậy người viết bài này mong muốn được đón nhận sự sẻ chia của các bạn đọc để chúng ta tiếp tục phát huy tình đoàn kết, ủng hộ, hợp tác cùng nhau làm tốt hơn nhiệm vụ. Nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, xin chúc tất cả các cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và thành đạt. Xin được chia sẻ và chúc cho nhau với những gì tốt đẹp nhất.

 

- Xuân Phúc -

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng - ĐT: 0912.660.437; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880880
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa . Điện thoại thường trực: 02333 880582