PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Thứ năm, ngày 22 tháng 8 năm 2019

Trong 9 tháng đầu năm 2015, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã tiếp nhận và xử lý hơn 800 văn bản các loại để tham mưu và chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ của ngành, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch ở toàn huyện. Công tác chỉ đạo triển khai, phối hợp, tổ chức các hoạt động cũng được thực hiện với kết quả cao.

Chú trọng công tác tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Ất Mùi 2015, các ngày lễ của quê hương đất nước, truyền thống các ngành, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, chương trình Khuyến học, khuyến tài và Đại hội Khuyến học các cấp; Ngày sách việt nam 21/4; 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4); Quốc tế Lao động 01/5, kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5; Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; 42 năm ngày giải phóng Quảng Trị và sự kiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị; kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (09/7); kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7); 70 năm ngày truyền thống Ngành văn hóa và thông tin (28/8); 70 năm cách mạng Tháng tám thành công (19/8) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9). Đặc biệt trong 9 tháng đầu năm đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp bằng nhiều hình thức. Làm tốt công tác xã hội hóa công tác tuyên truyền.

Đã làm tốt công tác xây dựng đời sống văn hóa: Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể về phát động xây dựng, công nhận làng văn hóa, đơn vị văn hóa, xã điển hình văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn văn minh đô thị.

Quan tâm đến công tác gia đình: Hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và tổ chức các hoạt động xoay quanh chủ đề năm nay là “Bữa cơm gia đình”.

Hoạt động thể dục thể thao trong quý được diễn ra sôi nổi trên địa bàn huyện. Tham gia giải đua thuyền thống nhất non sông tại Vĩnh Linh và các giải thể thao cơ sở chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Chú trọng phát triển công tác du lịch: Tham mưu UBND huyện thành lập Ban vận động Hiệp hội Du lịch huyện. Tổ chức tốt buổi kỷ niệm 55 ngày truyền thống ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 - 09/7/2015).

Quản lý tốt các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, quảng cáo. Tổ chức tốt giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam huyện Hướng Hóa lần thứ 7 năm 2015.

Quan tâm công tác văn nghệ, lễ hội: Phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện tổ chức Liên hoan Tiếng hát công nhân viên chức, lao động và lực lượng vũ trang năm 2015. Xây dựng chương trình văn nghệ phục vụ Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Hướng Hóa lần thứ II giai đoạn 2015 – 2020, chương trình khuyến học - khuyến tài  mừng “40 năm đất nước nở hoa”. Đặc biệt là tổ chức tốt đêm nghệ thuật đặc biệt Liên minh giai cấp Công - Nông - Binh và Trí thức chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Hướng Hóa lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 khai mạc, tiến tới chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng trị lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020  và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng . Xây dựng kế hoạch tham gia Liên hoan Đàn và Hát dân ca tỉnh Quảng Trị năm 2015.

Thống kê hiện trạng các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện, xây dựng kế hoạch bảo tồn, tôn tạo di tích.

Hoạt động thư viện có nhiều tiến bộ: Phục vụ tốt bạn đọc và quản lý có hiệu quả Dự án “nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng”. Trong 9 tháng đầu năm đã cấp 20 thẻ cho độc giả, phục vụ trên trên 1.000 lượt bạn đọc đến đọc, mượn sách và trên 2.500 lượt người đến sử dụng máy tính, truy cập Internet tại Thư viện.

Xây dựng đề án ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2015 - 2017. Phối hợp, tham gia tổ chức hội thi tin học trẻ huyện Hướng Hóa lần thứ 4 năm 2015. Đẩy mạnh công tác quản trị trang thông tin điện tử cơ quan, nâng cao chất lượng số lượng tin bài, đáp ứng việc thông tin, quảng bá của trang website.

Theo dõi tình hình hoạt động bưu chính - viễn thông trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý về in ấn, xuất bản, bưu chính, viễn thông. Hoàn thành quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước. Quản lý, theo dõi công tác tuyên truyền, hội nghị số hóa mặt đất dẫn phát sóng truyền hình mặt đất năm 2015. Chỉ đạo các xã, thị trấn thường xuyên thống kê số lượng tin, bài đã phát trong tháng, quý, năm trên đài truyền thanh và thời gian tiếp sóng của Đài truyền thanh không dây. Thống kê số lượng hệ thống Đài truyền thanh và Đài truyền thanh không dây cơ sở.

Nhìn chung trong 9 tháng đầu năm 2015, ngành văn hóa và thông tin từ huyện đến cơ sở đã bám sát kế hoạch, chủ động tổ chức thực hiện, phối hợp với các ban, ngành, các đơn vị trên địa bàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ văn hóa, thông tin ở một số xã, thị trấn còn bị động, chưa sáng tạo; việc thực hiện một số nhiệm vụ của ngành chưa chưa đạt yêu cầu, còn chậm so với thời gian quy định (điển hình là việc thực hiện chế độ báo cáo hàng tháng, quý, năm; việc thống kê các số liệu về các lĩnh vực thuộc ngành văn hóa và thông tin…).

Việc thực hiện công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở thiếu sự tận tâm, tận lực; một số xã, thị trấn chưa đảm bảo công tác phát động, công nhận các danh hiệu văn hóa đúng chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Trên cơ sở những việc đã làm được qua 9 tháng đầu năm, nhằm lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ cơ quan, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện quyết tâm thi đua nước rút hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2015, đây cũng là hoạt động thiết thực dâng lên Đảng quang vinh.

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2015 được xác định là:

- Công tác tuyên truyền: Tiếp tục phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến tận nhân dân. Tăng cường công tác tuyên truyền bề nổi để chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của quê hương, đất nước. Làm tốt công tác xã hội hóa trong công tác tuyên truyền, chỉ đạo các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thay đổi các mặt áp phích không còn phù hợp.

- Công tác xây dựng đời sống văn hóa: Tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo các xã, thị trấn trong việc thực hiện chỉ tiêu phát động, công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2015. Tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết 33/NQ-TW của Hội nghị lần thứ 9 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Tham mưu kiện toàn, bổ sung Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện. Xây dựng kế hoạch, cùng với Ban Chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh thực hiện tốt việc kiểm tra, thẩm định làng và đề nghị công nhận làng, đơn vị văn hóa xuất sắc năm 2015. Hướng dẫn Cơ quan Huyện ủy Hướng Hóa tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Đơn vị văn hóa xuất sắc năm 2014. Tổng kết hoạt động Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Hướng Hóa.

- Công tác gia đình: Tiếp tục cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện chỉ đạo phong trào “5 không 3 sạch” trên địa bàn. Tiếp tục triển khai Đề án “Truyền thông, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020” tại xã Tân Lập. Thống kê tình hình bạo lực gia đình trên địa bàn huyện. Tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác gia đình năm 2015.

- Công tác du lịch: Thành lập Hiệp hội Du lịch huyện Hướng Hóa. Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn đảm bảo hoạt động đúng Luật, công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tạo nếp sống văn minh đô thị. Tập trung tuyên truyền, quản lý xây dựng văn minh thương mại tại chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, khu, điểm du lịch, hạn chế hiện tượng chèo kéo, ép giá du khách khi đến du lịch, mua sắm trên địa bàn huyện Hướng Hóa.

- Công tác văn nghệ: Xây dựng các chương trình văn nghệ nhân dịp kỷ niệm các sự kiện chính trị và các hội nghị của các ban, ngành trên địa bàn huyện, tỉnh. Trong đó tập trung xây dựng chương trình văn nghệ tham gia Liên hoan Đàn và Hát dân ca toàn Tỉnh năm 2015, chương trình văn nghệ chào năm mới Bính Thân - 2016. Chỉ đạo cơ sở tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại địa phương cũng như tham gia tại huyện. Tham mưu kế hoạch tổ chức lễ hội mang bản sắc của huyện Hướng Hóa.

- Công tác thể dục thể thao: Tiếp tục tuyên truyền, vận động toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại. Chỉ đạo các cơ sở tổ chức tốt các hoạt động thể thao chào mừng các sự kiện chính trị của đất nước.

- Công tác quản lý văn hoá, dịch vụ văn hoá, nghệ thuật, quảng cáo: Quản lý chặt chẽ các dịch vụ văn hóa, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, hoạt động quảng cáo trong những tháng cuối năm 2015. Làm tốt công tác phối hợp với đội Chiếu bóng tỉnh Quảng Trị phục vụ chiếu phim phục vụ đồng bào tại các xã vùng sâu, vùng xa của huyện Hướng Hóa. Chỉ đạo các xã thị trấn phối hợp với ban ngành liên quan cấp xã, thị trấn tổ chức  thanh tra, kiểm tra ở cơ sở đối với các hoạt động văn hoá, dịch vụ kinh doanh văn hoá như: karaôkê, Internet, dịch vụ tải hình tải nhạc, in ấn, photocopy, hoạt động quảng cáo rao vặt, treo đặt biển, bảng hiệu. Hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hoá tuân thủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật. Xây dựng kế hoạch tổ chức “Giải thưởng Mỹ thuật Thiếu nhi Việt Nam” huyện Hướng Hóa lần thứ 8 năm 2016. Xây dựng kế hoạch tổng kiểm tra hoạt động kinh doanh văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện.

- Công tác di tích, danh thắng: Tham mưu kế hoạch hoạt động trên lĩnh vực di tích, danh thắng. Triển khai kế hoạch “Đầu tư, bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp và phát huygiá trị di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh huyện Hướng Hóa năm 2016 tầm nhìn đến 2020” sau khi UBND huyện phê duyệt. Tăng cường công tác theo dõi, giám sát, kiểm tra và báo cáo xử lý các hoạt động xâm hại đến di tích.

- Công tác thư viện: Tiếp tục phục vụ tốt bạn đọc đến mượn và đọc sách, làm thẻ cho những đọc giả có nhu cầu. Tiếp nhận và xử lý nghiệp vụ đối với những tài liệu được cấp. Phân bổ ấn phẩm văn hóa về cho các xã khi được phân bổ một cách kịp thời. Tiến hành kiểm kê cuối năm.

- Công tác công nghệ, thông tin: Tiếp tục chỉ đạo cơ sở đăng ký hoạt động in, photocopy theo Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 quy định về hoạt động in. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới; triển khai thực hiện Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước huyện Hướng Hóa;  thực hiện tốt dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính, và truy cập internet công cộng” tại xã Thuận, thư viện điện tử tại huyện. Duy trì hoạt động thường xuyên liên tục, ổn định Cổng Thông tin điện tử của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa; nâng cao số lượng và chất lượng tin, bài viết trên Cổng Thông tin điện tử của Phòng, đặc biệt là tuyên truyền về những ngày lễ lớn trong năm, những sự kiện chính trị trọng đại của huyện nhà và của đất nước. Tăng cường sự phối hợp của các công chức văn hóa về công tác xây dựng Cổng Thông tin điện tử của Phòng phong phú về nội dung, chất lượng về tin bài, nhằm quảng bá văn hóa của từng địa phương của huyện Hướng Hóa.

- Công tác bưu chính, viễn thông: Tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch ngầm hóa cáp thông tin trên địa bàn đến năm 2020. Xây dựng kế hoạch phòng chông thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2015. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Phi hợp Bưu điện huyện Hướng Hóa trong việc duy trì, bảo đảm hoạt động, cơ sở vật chất, nhân lực tại các điểm bưu điểm bưu điện văn hóa xã góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Quản lý, theo dõi  việc cung ứng các dịch vụ và phát hành báo chí, dịch vụ chuyển phát, hành chính công... Phối hợp theo dõi việc đảm bảo thông tin an toàn an ninh, thông tin về mạng về mạng lưới bưu chính viễn thông phục vụ Đại hội Đảng các cấp, trong dịp lễ, tết. chỉ đạo, theo dõi các doanh nghiệp bưu chính thực hiện ngầm hóa cáp thông tin trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông triển khai tốt kế hoạch phòng chống lụt bão và tìm kiếm đảm bảo an toàn thông tin.

- Công tác thanh tra, kiểm tra: Quản lý chặt chẽ các dịch vụ văn hóa, tăng cường công tác kiểm tra hoạt động văn hóa, thông tin cơ sở; các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn toàn huyện. Tăng cường kiểm tra về giờ kinh doanh, công tác phòng cháy nổ, an ninh trật tự xã hội tại địa điểm kinh doanh dịch vụ văn hoá.

- Công tác khác: Tổng kết công tác văn hóa và thông tin năm 2015, xây dựng kế hoạch năm 2016.

 

Thiết nghĩ,  một cơ quan vốn có bề dày truyền thống đoàn kết, trí tuệ, đổi mới; chắc chắn Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa sẽ vượt qua rào cản của trở lực để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra - Đây cũng là việc làm mang tính chất “Báo công dâng Đảng” có ý nghĩa vô cùng lớn trước thềm Đại hội Đảng bộ Tỉnh của tập thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng./.

 

- Xuân Phúc – Nguyên Hằng -

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Phú Sơn - Trưởng phòng - ĐT: 02333 505070; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880070
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa * 156 Lê Duẩn, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị * Điện thoại thường trực: 02333 880582