PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Thứ năm, ngày 22 tháng 8 năm 2019

Được sự chỉ đạo về chuyên môn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; sự lãnh đạo và tạo điều kiện về kinh phí của UBND huyện Hướng Hóa; sự phối hợp của Văn Phòng UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Nội vụ, Đài Phát thanh và Truyền hình, Hội Khuyến học huyện, Dự án Phòng ngừa mua bán người thuộc Chương trình phát triển vùng Hướng Hóa của tổ chức Tầm nhìn Thế giới; các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân đã tài trợ cho Giải; sự tạo điều kiện về địa điểm thi của các trường Mầm non A Xing, Hướng Phùng, Bình Minh Khe Sanh; trường TH&THCS A Xing, THCS Hướng Phùng, Tiểu học Số 1 Khe Sanh cùng với chương trình văn nghệ chào mừng Tổng kết Giải thưởng của trường Mầm non Bình Minh Khe Sanh và Tiểu học Số 1 Khe Sanh đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng mọi người về Giải thưởng.

 “Giải thưởng Mỹ thuật Thiếu nhi Việt Nam” huyện Hướng Hoá lần thứ 7 năm 2015 được tổ chức vào dịp kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế lao động (01/5) tiến đến chào mừng kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại hội Đảng các cấp để các “Hoạ sĩ nhí” họp mặt thoả sức thi tài với các chủ đề được Ban tổ chức Tỉnh và Dự án Phòng ngừa mua bán người thuộc Chương trình phát triển vùng Hướng Hóa tổ chức Tầm nhìn Thế giới đề ra năm 2015. Qua báo cáo tổng kết đã cho ta thấy những kết quả đạt được và vẫn còn một số hạn chế. Tôi nghĩ, đây là vấn đề cần phải sớm khắc phục cho những năm tiếp theo.

Mỹ thuật được hiểu là "nghệ thuật của cái đẹp" dùng để chỉ các loại nghệ thuật tạo hình chủ yếu là: hội hoạ, đồ hoạ, điêu khắc. Ở Đây, trên lĩnh vực văn hóa và giáo dục chúng ta còn có cách nhìn khác nữa đó là từ "mỹ thuật" (đẹp + nghệ thuật) chỉ cái đẹp do con người hoặc thiên nhiên tạo ra mà mắt người nhìn thấy được. Vì lý do này người ta còn dùng từ "nghệ thuật thị giác" để nói về mỹ thuật. Ví dụ: vẻ đẹp của một bức tranh, giá trị mỹ thuật của một công trình kiến trúc...

Bởi lẽ đó, để công tác “Giải thưởng Mỹ thuật Thiếu nhi Việt Nam” huyện Hướng Hoá hàng năm triển khai có chất lượng, sắp đến - năm 2016 - chúng ta cần phải tập trung thực hiện tốt công tác này trên tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” mà trọng tâm liên quan đến “Giải thưởng Mỹ thuật” chúng ta cần xác định là:

1. Tiếp tục tổ chức “Giải thưởng Mỹ thuật” nhằm góp phần xây dựng nền văn hóa và con người Hướng Hóa phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Tạo môi trường và điều kiện để phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật; đề cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, lương tâm, trách nhiệm của các em học sinh với bản thân mình, với gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước. Qua “Giải thưởng Mỹ thuật” chúng ta sẽ làm tốt nhiệm vụ chăm lo xây dựng học sinh phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách. hiểu biết sâu sắc, tự hào, tôn vinh lịch sử, văn hóa dân tộc. Hướng các hoạt động văn hóa, giáo dục, khoa học vào việc xây dựng con người có thế giới quan khoa học. Nâng cao trí lực, bồi dưỡng tri thức cho học sinh đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, của kinh tế tri thức và xã hội học tập.

2. Tăng cường giáo dục nghệ thuật, nâng cao năng lực cảm thụ thẩm mỹ cho học sinh. Ở các trường học cần phát huy vai trò của văn học - nghệ thuật trong việc bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm của con người. Bảo đảm quyền hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của mỗi học sinh. Nâng cao thể lực, tầm vóc các em, gắn giáo dục mỹ thuật với giáo dục thể chất, tri thức, đạo đức, kỹ năng sống, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sau này. 

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả “Giải thưởng Mỹ thuật”. Đề tài vẽ tranh của các em cần tập trung việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, khích lệ sáng tạo các giá trị văn hóa mới, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm giàu văn hóa dân tộc. Bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa, phục vụ giáo dục truyền thống; gắn kết bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển du lịch. Phục hồi và bảo tồn một số loại hình nghệ thuật truyền thống có nguy cơ mai một. Phòng ngừa mua bán người... nhằm góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Hướng Hóa. 

4. Phát triển “Giải thưởng Mỹ thuật”, tạo mọi điều kiện cho sự tìm tòi, sáng tạo của các em để có nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, tinh thần nhân văn, dân tộc, dân chủ, tiến bộ, phản ảnh chân thật, sinh động, sâu sắc đời sống, lịch sử dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước. Đẩy mạnh sáng tác, quảng bá tác phẩm đầy đủ các đề tài.

5. Tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức của “Giải thưởng Mỹ thuật” nhằm tập hợp, tạo điều kiện để nhà trường, các thầy cô giáo và học sinh hoạt động tích cực, hiệu quả. Khuyến khích các em sáng tạo và phát huy các giá trị của “Giải thưởng Mỹ thuật” hàng năm. 

Riêng với học sinh, có điều cần phải được nói rõ để các em hiểu đó là: hiện nay có nhiều cấp độ thưởng thức cái đẹp, phụ thuộc vào sự hiểu biết, khiếu thẩm mỹ và ý thích của riêng từng người. Do đó, quan niệm về mỹ thuật cũng chưa nhất quán theo một chuẩn mực nào. Tuy nhiên, một tác phẩm được đánh giá là có phần mĩ thuật biểu hiện tốt thì ít nhiều tác phẩm đó phải có âm vang về tính nhạy cảm, mang tới cho người thưởng thức nhiều cảm xúc; diễn đạt tốt không gian trong tranh, thời gian, mức độ diễn tả đạt tới. Bởi thông qua ngôn ngữ tạo hình, các em sẽ diễn đạt thành công một tác phẩm mang tính triết lý sâu sắc, cho dù các hình tượng trong tranh mang tính trừu tượng hoặc tượng trưng. Vì “Mỹ thuật” là môn nghệ thuật có ngôn ngữ riêng, muốn học hay hiểu đúng về môn này cần phải hiểu ngôn ngữ của nó. “Mỹ thuật” là những đường nét mà con người tự quy ước với nhau theo cảm nhận được sử dụng để biểu lộ thế giới thực tại gián tiếp qua một chất liệu nào đó theo một cách riêng của mỗi người cho là đẹp.

“Mỹ thuật” là môn nghệ thuật tạo hình được thể hiện trên bề mặt 2 chiều một cách trực tiếp. Các tác phẩm mỹ thuật mang tính độc bản. Mỹ thuật được coi là một môn học quan trọng của học đường. Trên tinh thần đó, chúng ta mong muốn năm sau các trường tổ chức tốt hơn Giải thưởng ở đơn vị mình và tuyển chọn thí sinh với năng khiếu thực sự, biết đam mê nghệ thuật để tham gia Giải ở huyện và nhân ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí minh và Đội Nhi đồng Hồ Chí Minh (15/5) tiếp đến là ngày Quốc tế Thiếu nhi (01/6) năm nay, mong cho các em thiếu niên, nhi đồng mạnh khoẻ, có kỳ nghỉ hè đầy lý thú và bổ ích.  

- Hồ Xuân Phúc -

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Phú Sơn - Trưởng phòng - ĐT: 02333 505070; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880070
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa * 156 Lê Duẩn, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị * Điện thoại thường trực: 02333 880582