PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Thứ sáu, ngày 5 tháng 3 năm 2021

UBND HUYỆN HƯỚNG HOÁ

BTC “GTMTTNVN

 

Số:  08/TB-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

Hướng Hoá, ngày   07  tháng 5  năm 2015

                                         

THÔNG BÁO

Tập thể và cá nhân đạt giải “Giải thưởng Mỹ thuật Thiếu nhi Việt Nam

huyện Hướng Hoá lần thứ 7 năm 2015

 

Kính gửi:    

- Hiệu trưởng các Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Tiểu học & Trung học cơ sở; Phổ thông bán trú Tiểu học & Trung học cơ sở và Phổ thông Dân tộc nội trú huyện;

- Câu lạc bộ Ước mơ, Câu lạc bộ Ước mơ thần tiên (xã Hướng Tân) và Câu lạc bộ Chắp cánh ước mơ (xã Hướng Phùng).

 

Ban tổ chức “Giải thưởng Mỹ thuật Thiếu nhi Việt Nam” huyện Hướng Hóa lần thứ 7 năm 2015 thông báo kết quả tập thể và cá nhân đạt giải như sau:

 

I. Giải tập thể:

1. Giải nhất:

1.1. Trường Mầm non Tân Lập

1.2. Trường Tiểu học Thuận

1.3. Trường Trung học cơ sở Xy

2. Giải nhì:

2.1. Trường Mầm non  Hướng Linh

2.2. Trường Mầm non  Khe Sanh

2.3. Trường Mầm non  Lao Bảo

2.4. Trường Tiểu học Tân Thành

2.5. Trường Tiểu học Tân Lập

2.6. Trường TH&THCS Hướng Việt

2.7. Trường Trung học cơ sở Thanh

3. Giải ba:

3.1. Trường Mầm non  Hướng Lộc

3.2. Trường Mầm non Bình Minh Khe Sanh

3.3. Trường Mầm non  Hướng Việt

3.4. Trường Tiểu học Hướng Linh

3.5. Trường Tiểu học số 1 Lao Bảo

3.6. Trường Tiểu học số 2 Lao Bảo

3.7. Trường Tiểu học Tân Long

3.8. Trường Trung học cơ sở  Khe Sanh

3.9. Trường Trung học cơ sở  Hướng Tân

3.10.Trường Trung học cơ sở Thuận

3.11. Trường PTDTBT TH&THCS Hướng Lộc

4. Giải khuyến khích:

4.1. Trường Mầm non  Hướng Tân

4.2. Trường Mầm non  Ba Tầng

4.3. Trường Tiểu học số 2 Khe Sanh

4.4. Trường Tiểu học số 1 Khe Sanh

4.5. Trường Tiểu học Tân Liên

4.6. Trường Trung học cơ sở  Hướng Phùng

4.7. Trường Trung học cơ sở  A Túc

4.8. Trường Trung học cơ sở A Xing

II. Giải cá nhân:

          1. Ngành Mầm non:

TT

Tên tác phẩm

Họ và tên

Lớp

Trường

Đạt giải

1

Âm vang cồng chiêng

Lê Phương Thảo Nguyên

MG A2

MN Tân Hợp

A(+)

2

Lớp học giả ngoại

Hồ Văn Khánh

MG A8

MN Hướng Linh

A(+)

3

Đón chú Hải Quân

Nguyễn Thị Băng Nhi

MG A2

MN Tân Lập

A(+)

4

Thăm chú thương binh

Trần Thị Hà My

MG A2

MN Tân Lập

A(+)

5

Tình hữu nghị Việt - Lào

Nguyễn Lê Như Quỳnh

MG A2

MN Khe Sanh

A(-)

6

Chọi gà vùng cao

Hồ Thị Chanh

MG A4

MN Hướng Linh

A(-)

7

Bảo vệ chủ quyền biển đảo

Nguyễn Lê Anh Thư

MG A2

MN Lao Bảo

A(-)

8

Buổi chiều ở bản

Hồ Thị Thảo Diệp

G.Tà Rụi

MN Hướng Lộc

B(+)

9

Mừng lúa mới

Nguyễn Ngọc Nhã Trúc

Lớn A2

MN BM Khe Sanh

B(+)

10

Chắm sóc nghĩa trang

Lê Thị Thùy Trâm

Lớn A2

MN Khe Sanh

B(+)

11

Làng Vây ngày mới

Nguyễn Bảo Trâm

MG A4

MN Lao Bảo

B(+)

12

Ra thăm đảo

Nguyễn Trần Ngọc Hà

Lớn A2

MN Khe Sanh

B(+)

13

Niềm vui của bé

Hồ Thị Vi

G.Ta Roa

MN Hướng Lộc

B(-)

14

Trâu vào hội

Hồ Thị Ngọc Ánh

Lớn TT

MN Hướng Việt

B(-)

15

Hoàng Sa là của Việt Nam

Võ Lê Vân Khánh

Lớn A1

MN Tân Long

B(-)

16

Tặng hoa chú Bộ đội

Nguyễn Ngọc Thảo Chi

Nhỡ TT

MN Hướng Việt

B(-)

17

Biển đảo quê hương

Hồ Thị Sương

MG Loa 2

MN Ba Tầng

C

18

Giờ chơi ở sân trường

Nguyễn Lê Ngọc Hảo

MG A1

MN Tân Thành

C

19

Chung sức vì hòa bình thế giới

Nguyễn Từ Huyền Châu

MG A2

MN Tân Lập

C

20

Lễ hội quê hương

Hồ Thị Dự

Lớn A4

MN A Xing

C

21

Chúng em thăm Hà Nội

Võ Thị Khánh Thư

MG P.Lâm

MN Hướng Phùng

C

22

Canh gác đảo xa

Trần Đình Thái Bảo

MG Lớn

MN Vành Khuyên

C

23

Hội Chọi gà

Hoàng Nguyễn Khánh Phương

Lớn A2

MN BM Khe Sanh

C

24

Thăm đảo

Võ Đại Bảo Nhân

MG Của 1

MN Hướng Tân

C

          2. Tiểu học:

TT

Tên tác phẩm

Họ và tên

Lớp

Trường

Đạt giải

Ghi chú

1

Lễ hội rượu cần

Lê Thị Tuyến

4B

TH Tân Thành

A(+)

 

2

Lễ hội

Hồ Thị Không

5D

TH Thuận

A(+)

 

3

Bảo vệ nguồn nước

Nguyễn Sỹ Thắng

4A

TH Tân Long

A(+)

 

4

Bản làng quê em

Nguyễn Võ Ngọc Huyền

5A

TH Tân Liên

A(-)

 

5

Chú bộ đội

Hồ Thị Băng

4A

TH Thuận

A(-)

 

6

Chung tay bảo vệ nguồn nước

Nguyễn Phong Đạt

3B

TH Tân Lập

A(-)

 

7

Tình dân quân

Hồ Tân Chang

4A

TH Thuận

B(+)

 

8

Bộ đội giúp dân neo thuyền

Hồ Thị Kiêu

5A

TH Hướng Linh

B(+)

 

9

Tích cực làm vệ sinh trên đảo

Lê Thị Thúy Nga

4A

TH Số 2 Lao Bảo

B(+)

 

10

Hoàng hôn một góc trường sa

Trương Thục Uyên

5A

TH Số 1 Lao Bảo

B(+)

 

11

Đua thuyền trên sông Thạch Hãn

Lê Thị Hằng

4A

TH Tân Lập

B(-)

 

12

Bảo vệ biển đảo Việt Nam

Nguyễn Thị Như Quỳnh

4A

TH Số 2 Lao Bảo

B(-)

 

13

Cổng em qua suối

Nguyễn Thị Mỹ Đình

4D

TH Số 1 Lao Bảo

B(-)

 

14

Biển đảo

Nguyễn Tất Thành Nam

4B

TH Hướng Phùng

C

 

15

Những Tấm gương

Lê Thị Mỹ Hương

5A

Th Tân Thành

C

 

16

Lễ Hội Đua thuyền

Lê Thị Thu Quyên

5A

TH Hướng Linh

C

 

17

Du lịch nhà sàn quê em

Đoàn Thục Quyên

5A

TH số 1 Khe Sanh

C

 

18

Giờ nghỉ của các chú Hải Quân

Hồ Thị Trà My

5B

TH số 1 Khe Sanh

C

 

19

Tình quân dân

Trần Phương Thảo

3A

TH số 2 Khe Sanh

C

 

3. Trung học cơ sở:

TT

Tên tác phẩm

Họ và tên

Lớp

Trường

Đạt giải

Ghi chú

1

Điệu múa Tây Nguyên

Hồ Thị La Ham

7B

THCS Thanh

A(+)

 

2

Lễ hội Đâm trâu

Hồ Tuấn Chính

8A

THCS Xy

A(+)

 

3

Chăm sóc bảo vệ môi trường

Hồ Thị Loan

7A

PTDTBT TH&THCS H. Lộc

A(+)

 

4

Bản em vào mùa

Hà Thị Kim Quý

9B

THCS Hướng Tân

A(+)

 

5

Chúng em vui chơi

Phạm Thị Hồng Hạnh

7A

THCS A Túc

A(-)

 

6

Hội mừng ngày mùa của bản

Hồ Khánh Vy

8A

THCS Khe Sanh

A(-)

 

7

Lễ hội

Đặng Thị Lanh

7B

THCS Thuận

A(-)

 

8

Nghe Già kể chuyện Bác Hồ

Hồ Thị Tuyết

7A

TH&THCS Hướng Việt

B(+)

 

9

Chúng em vệ sinh Nhà văn hóa

Hồ Thị Kiêm

7B

THCS Xy

B(+)

 

10

Lễ hội Cồng chiêng

Hồ Văn Quý

8A

THCS Xy

B(+)

 

11

Chiều trên bản làng

Bùi Xuân Hiếu

7A

THCS Tân Liên

B(+)

 

12

Trường Sa vui ngày hội

Hồ Thị Thảo

6A

TH&THCS Hướng Việt

B(-)

 

13

Bảo vệ môi trường nước

Dương Ngọc Lệ

6A

THCS Tân Thành

B(-)

 

14

Bản em mùa lễ hội

Hoàng Nguyễn Cẩm Tú

9A

THCS Khe Sanh

B(-)

 

15

Chúng em nhảy sạp

Nguyễn Ngọc Nhã Quyên

6A

THCS Tân Hợp

C

 

16

Chúng em vệ sinh Bia tưởng niệm

Trần Thị Hồng Mẫn

6B

THCS Hướng Phùng

C

 

17

Mùa cá

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

9A

THCS Hướng Phùng

C

 

18

Lễ hội bản em

Đỗ Trần Thanh Nhàn

9B

TH&THCS A Xing

C

 

19

Làng gốm quê em

Hoàng Đức Thịnh

9B

TH&THCS A Xing

C

 

20

Phòng chống buôn bán ma túy

Hồ Văn Luận

9A

THCS Xy

C

 

21

Bảo tồn điệu múa dân gian

Nguyễn Thị Lan

9B

THCS Thuận

C

 

22

Tình quân dân

Lê Thị Ngọc Lan

8B

THCS Hướng Tân

C

 

23

Ngày Xuân vui hội cồng chiêng

Hồ Thị Han

8A

TH&THCS Hướng Việt

C

 

         

III. Giải cá nhân thuộc nhóm đề tài của Chương trình phát triển vùng Hướng Hóa, Tầm nhìn Thế giới.

1. Ngành mầm non:

TT

Đề tài tác phẩm

Họ và tên

Lớp

Trường

Đạt giải

Ghi chú

1

Bạo lực gia đình

Lê Thị Khánh Linh

MG Của

MN Hướng Tân

A

 

2

Nạn buôn bán người qua biên giới

Hồ Thị Tia

MG Xa Tuông

MN Ba Tầng

B

 

3

Lao động trẻ em

Hồ Văn Phương

MG Mới

MN Hướng Sơn

C

 

4

Hãy cho bé đến trường

Hồ Thị Phương

Lớn A1

MN Xy

C

 

5

Nô lệ việc làm

Lê Trọng Hưng

Lớn A3

MN Tân Long

KK

 

6

Lao động trẻ em

Lê Ánh Ngọc

Lớn Bản Giai

MN Thuận

KK

 

2. Tiểu học:

TT

Đề tài tác phẩm

Họ và tên

Lớp

Trường

Đạt giải

Ghi chú

1

Nói không với bạo lực gia đình

Nguyễn Chí Tiến

5C

TH Tân Lập

A

 

2

Bảo vệ phụ nữ và trẻ em

Lê Ngọc Phương Uyên

5B

TH số 2 Khe Sanh

B

 

3

Nạn mua bán người

Lê Thanh Thảo

5A

TH Tân Thành

B

 

4

Phòng chống buôn bán người

Hồ Văn Nguyên

5A

TH Hướng Linh

B

 

5

Mua bán người

Hồ Thị Kim Chi

4A

TH Hướng Tân

B

 

6

Bắt cóc trẻ em

Lê Công Duy

4A

TH Tân Thành

C

 

7

Phòng chống nạn mua bán người

Hồ Thị Ngọc

5B

TH Hướng Tân

C

 

8

Nói không với bạo lực

Nguyễn Thị Linh

5C

TH số 1 Lao Bảo

C

 

9

Cấm mua bán người

Nguyễn Nguyễn Bảo Ngọc

5A

TH Tân Liên

KK

 

10

Quyền phát triển

Hồ Thị Kiều Linh

5A

TH Hướng Tân

KK

 

11

Nhóm phát triển

Hồ Thị Quyết

5A

TH Hướng Tân

KK

 

12

Không đi sai con đường

Hồ Thị Hằng

4E

TH Thanh

KK

 

3. Trung học cơ sở:

TT

Đề tài tác phẩm

Họ và tên

Lớp

Trường

Đạt giải

Ghi chú

1

Buôn người qua biên giới

Hồ Thị Mỹ Tâm

6A

THCS Thanh

A

 

2

Bốc lột sức lao động phụ nữ và trẻ em

Hoàng Anh Phương

7A

THCS Tân Lập

B

 

3

Bắt cóc trẻ em

Hồ Thị Đơ

8B

TH&THCS Ba Tầng

C

 

4

Những em bé vùng cao

Hồ Khứ Chuyệt

7A

CLB ước mơ – H. Tân

C

 

5

Mua bán người

Hồ Thị Thoa

7D

CLB Chắp cánh ước mơ - H.Phùng

C

 

6

Chúng em yêu hòa bình

Trần Thị Thùy Loan

8A

CLB Ước mơ thần tiên – H.Tân

KK

 

7

Chiến sỹ nơi đảo xa

Trần Thị Hà Trang

9B

CLB Ước mơ thần tiên – H.Tân

KK

 

8

Bản em đã có chữ

Hồ Thị Thắm

8A

CLB ước mơ – H. Tân

KK

 

9

Quyền trẻ em

Nguyễn Thị Hạnh Uyên

8B

THCS Tân Lập

KK

 

10

Ước mơ của em

Lý Thị Ly Ly

8B

THCS A Túc

KK

 

11

Phụ nữ, trẻ em và nô lệ của hòa bình

Nguyễn Thị Trà My

8A

THCS Tân Long

KK

 

12

Quyền trẻ em

Ngô Thị Linh Nguyên

8A

THCS Hướng Phùng

KK

 

 

* Lưu ý: Thời gian tổ chức tổng kết “Giải thưởng Mỹ thuật Thiếu nhi Việt Nam” huyện Hướng Hóa lần thứ 7 năm 2015;  Ban tổ chức sẽ thông nhất với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chọn thời gian phù hợp và có thông báo cụ thể sau./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phòng GD&ĐT huyện;

- Lưu:  + BTC;

            + BP MT, TĐKT, TC (Phòng VH&TT).

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

 

(đã ký)

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG VH&TT

Hồ Xuân Phúc

 

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng - ĐT: 0912.660.437; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880880
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa . Điện thoại thường trực: 02333 880582