PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
Thứ năm, ngày 22 tháng 8 năm 2019

Ngày Khuyến học Việt Nam - 02/10: Đây là ngày tôn vinh lòng hiếu học - ngày mà nhiều người dân Việt Nam nhớ tới những gia đình khoa bảng, gia đình nổi tiếng về lòng hiếu học, gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập… một nét đẹp dân tộc Việt Nam luôn được đề cao và vun đắp.

Tháng 9/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 1271/QĐ-TTg lấy ngày 02/10 hàng năm là “Ngày Khuyến học Việt Nam” với mục đích động viên các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tôn vinh những gương sáng hiếu học, tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài.

Không chỉ vậy, trong tháng 10 có rất nhiều sự kiện lịch sử quan trọng về giáo dục như Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi chống nạn thất học (10/1945); tháng 10/1968, Người gửi bức thư cuối cùng cho ngành giáo dục yêu cầu “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”; ngày 02/10/1996, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Hội Khuyến học Việt Nam…

Năm nay, một lần nữa ngày Khuyến học Việt Nam lại về, kỷ niệm ngày truyền thống của Hội với nhiều dấu ấn tốt đẹp và không ít hoạt động có ý nghĩa trên quê hương miền núi Hướng Hóa được thắp sáng và chắp cánh ước mơ từ Hội Khuyến học huyện.

Thật vậy, ngày 17/9/2014 Hội Khuyến học huyện đã ban hành kế hoạch số 11/KH-KH về việc triển khai thí điểm mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập” và “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” giai đoạn 2014-2015 với mục đích: Thử nghiệm các mô hình cụ thể đối với các nhóm đối tượng khác nhau, các vùng khác nhau trên địa bàn huyện. Thử nghiệm cách tổ chức, bình xét, công nhận theo hướng đơn giản, gọn nhẹ, chính xác, khách quan và có tác dụng. Xác định tính phù hợp và tính khả thi của các tiêu chí đánh giá, công nhận: “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”. Tổng kết, rút kinh nghiệm, góp ý bổ sung để hoàn thiện Bộ tiêu chí cũng như cách đánh giá, công nhận các mô hình để báo cáo Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

Để đạt được mục đích trên, Hội Khuyến học huyện cũng đã đề ra yêu cầu: Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên Khuyến học và nhân dân về tầm quan trọng và sự cần thiết phải xây dựng và thí điểm mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập” và “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”; về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập nhân “Tháng 9 khuyến học” và “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014”. Chọn thí điểm mô hình: Đối với huyện: Chọn xã Thuận và thị trấn Lao Bảo đại diện cho vùng miền khác nhau. Đối với xã, thị trấn: Chọn ít nhất 2 thôn, bản, khối, khóm, tổ dân cư và 2 dòng họ tiêu biểu. Đối với thôn, bản, khối, khóm, tổ dân cư: Chọn từ 5 đến 7 gia đình (Theo nghề nghiệp: chọn gia đình: công nhân; nông dân; cán bộ, công chức, viên chức; kinh doanh, dịch vụ...  . Theo dân tộc: chọn Kinh, Vân Kiều, Pa Kô...  . Theo quy mô: chọn gia đình 2 hoặc nhiều thế hệ...). Tổ chức triển khai chỉ đạo và kiểm tra các đơn vị điểm. Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, góp ý, bổ sung. Báo cáo kết quả thực hiện gửi về Hội Khuyến học huyện theo kế hoạch.

Cùng với hoạt động trên, Hội Khuyến học huyện cũng tổ chức gặp mặt các cơ quan, đơn vị phối hợp nhân kỷ niệm ngày Khuyến học Việt Nam - 02/10 và Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014 nhằm ôn lại truyền thống của Hội, trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho tân sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mổ heo đất và trao học bổng cho các cháu học sinh, sinh viên được đỡ đầu dài hạn.

Với Chi hội Khuyến học Phòng Văn hóa và Thông tin huyện hướng đến ngày này cũng có nhiều việc làm gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan rất có ý nghĩa như: Tuyên truyền trong hội viên và các địa phương trong huyện về xây dựng mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập” và “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”; về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập nhân “Tháng 9 khuyến học” và “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014”. Tổ chức các nhóm học tập trên tinh thần “Ai cần gì học nấy; học thường xuyên, học suốt đời” như: nhóm dạy và học về tiếp cận và sử dụng máy vi tính, đánh máy và trình bày văn bản đúng theo quy định của quy phạm pháp luật văn bản mà Nhà nước đã ban hành; nhóm dạy và học về kỹ năng nâng cao sử dụng các phần Excel, Powerpoint... trên máy vi tính để có trình độ hiểu biết, mặt khác để phục vụ yêu cầu công tác. Phối hợp với Công đoàn cơ sở cơ quan tổ chức mổ heo đất khuyến học...

Quả thực toàn xã hội đang vào cuộc, đã cùng với Đảng bộ, chính quyền, Hội Khuyến học các cấp và nhân dân các dân tộc huyện nhà cùng hợp lực đẩy “cổ xe” “Khuyến học - Khuyến tài” vào một giai đoạn mới - một thời kỳ mới    xây dựng và phát triển “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập” và “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” phát triển mạnh cả bề rộng và chiều sâu, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ chấn hưng nền giáo dục nước nhà, thời kỳ “Đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập” và “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo” theo Nghị quyết của Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng".

Đúng vậy, mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập” và “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” là một mô hình độc đáo vừa mang đậm truyền thống Việt Nam, vừa thể hiện xu thế của thời đại. Trong lịch sử dân tộc ta những người học giỏi, đỗ đạt cao, “vinh quy bái tổ”, làm cho gia đình vẻ vang, dòng họ vinh hiển, thường gọi là dòng họ khoa bảng được mãi mãi lưu danh từ đời này qua đời khác. Cộng đồng học tập minh chứng cho xu thế của thời đại, khi giáo dục vươn ra khỏi nhà trường đi vào xã hội với sự tham gia của các cơ quan, đoàn thể, các ban, ngành, các tổ chức và lực lượng xã hội, các cộng đồng dân cư…  thì nó đã thực sự trở thành phong trào quần chúng rộng khắp trong cả nước, thể hiện truyền thống hiếu học vốn có từ ngàn xưa của dân tộc và đã trở thành nét đẹp văn hóa Việt Nam.

Trở lại với Chi hội Khuyến học cơ quan, tôi nghĩ với chức năng nhiệm vụ của hội viên làm công tác văn hóa và thông tin thì có nhiều việc cần phải làm để góp sức mình cho phong trào chung. Nên chăng các thành viên của Chi hội Khuyến học cần phải có những giải pháp vận động người lớn trong gia đình của mình cùng với bản thân từng hội viên phải tham gia “Học tập suốt đời”, tham gia một hoặc nhiều hình thức học tại các thiết chế giáo dục chính quy hoặc không chính quy, tạo cơ hội và điều kiện để ai cũng học và ai cũng tham gia thúc đẩy việc học tập của người khác.

Được biết, trong năm 2014, Hội Khuyến học Việt Nam đã ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, công nhận “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” (Công văn số 288/CV-KHVN ngày 06/8/2014) thì Chi hội và các hội viên sẽ phải nghiên cứu học tập Bộ chỉ số đánh giá đó để vừa tuyên truyền trong xã hội (đối với tất cả Bộ chỉ số) nhưng vừa tổ chức thực hiện trong phạm vi của Chi hội (đối với các chỉ số liên quan như tiêu chí đánh giá, công nhận “Gia đình học tập”, “Đơn vị học tập”). Chắc chắn cũng phải nỗ lực thật nhiều hơn mới đạt danh hiệu Gia đình học tập, Đơn vị học tập …Để đạt yêu cầu “học tập”, tất cả các gia đình trong cơ quan cũng như toàn đơn vị không chỉ bảo đảm số người đi học là đủ, mà còn phải chứng minh tác dụng của học tập tới kết quả, tạo chuyển biến cho bản thân và gia đình trong lao động, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, không có các tệ nạn xã hội, duy trì môi trường trong sạch, có lối sống lành mạnh... ; xây dựng đời sống văn hóa cơ quan và văn minh nơi công sở…

Chúng ta cần khơi dậy truyền thống hiếu học của các gia đình, bởi đây là một kho báu. Học tập trong một gia đình giúp chúng ta bảo vệ và giữ gìn truyền thống và lịch sử gia đình quý báu, đồng thời giúp cho những thế hệ trẻ có thể kế thừa và cập nhật kiến thức của ông cha để lại. Vai trò của Chi Hội khuyến học cơ quan trong công tác nghiên cứu, tham mưu, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các gia đình và cơ quan trong phát triển cá nhân, tạo sự học và đảm bảo cuộc sống toại nguyện là điều hết sức quan trọng trong nỗ lực xây dựng đơn vị ở cơ quan. Với trách nhiệm của mình là Bí thư Chi bộ - Trưởng phòng - Chi hội trưởng Chi hội Khuyến học Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, tôi thật ấn tượng khi được chứng kiến sự đổi thay của phong trào khuyến học cơ quan, sự đa dạng và chiều sâu trong các hoạt động học tập có chất lượng diễn ra trong Chi hội. Có thể khẳng định, phong trào này đã và sẽ tiếp tục có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của cá nhân, gia đình và cơ quan trong một tương lai không xa. Để đạt được điều đó, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện cần đưa việc học thành một ưu tiên đặc biệt trong thực thi nhiệm vụ của cơ quan và như thế là chúng ta đã đưa một thông điệp rõ ràng rằng “Học tập suốt đời là chìa khoá để phát triển toàn diện, công bằng và bền vững”.

Viết đến đây tôi chợt nhớ đến lần viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ - 08/3 năm nay (2014) do Cơ quan - Công đoàn Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa tổ chức tại khu vực biển Vũng Chùa - đảo Yến, thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.  Đây cũng là địa điểm lúc còn sống Đại tướng đã đồng ý với gia đình để Đại tướng yên nghỉ vĩnh hằng. Vũng Chùa - đảo Yến cách đèo Ngang 10 km về phía Nam, cách quốc lộ 1 về phía biển khoảng 2 - 3 km. Đây là một vũng biển nhỏ, đảo Yến nằm cách Vũng Chùa 2 km ngoài biển. Địa thế là vùng đất đồi núi xanh ngát cây cỏ, rất hữu tình.

Tôi cùng với anh chị em trong đoàn có mặt tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào chiều 09/3/2014 (nhằm ngày 09/02 năm Giáp Ngọ), tuy đã sau 08/3 nhưng vẫn có rất đông người dân, du khách từ khắp mọi miền Tổ quốc (tất nhiên trong đó có cả đoàn chúng tôi) về kính cẩn dâng hương, dâng hoa lên phần mộ Đại tướng. Tìm hiểu tôi được biết, những ngày qua vào dịp 08/3 nên có rất nhiều đoàn du khách về viếng mộ. Ngoài các đoàn của các tổ chức Phụ nũ thì còn có nhiều đoàn khách tham quan tới viếng mộ Đại tướng. Chiều muộn sau dịp 08/3 mà nhiều đoàn du khách vẫn tới thắp nhang, viếng mộ Người ở Vũng Chùa - Đảo Yến.

Tôi cùng anh chị em trong Đoàn thắp lên mộ của Người nén nhang cầu mong cho Người được yên lòng nơi chín suối và độ trì phù hộ cho tất cả người dân Việt, đất nước ta được yên ấm, hạnh phúc. Chắc chắn trong mỗi chúng tôi, mỗi người đều mang những cảm xúc khác nhau. Nhưng có một điểm chung là:  Tuy Người đã mất, nhưng linh hồn và công lao to lớn của Đại tướng sẽ mãi còn ngự trị trong lòng mỗi một chúng tôi cũng như mọi người dân Việt Nam và nhân loại yêu chuộng hòa bình và tiến bộ trên toàn thế giới. Bởi thời gian lưu lại khu mộ của Đại tướng không được lâu (vì trời đã về chiều và nhá nhem chập tối, đường về cơ quan lại còn xa) nhưng chúng tôi đã bắt gặp quá nhiều hình ảnh thật đáng khâm phục và kính nể. Nhiều người mang giỏ trái cây, vòng hoa lên kính viếng Đại tướng, quá nhiều các đoàn du khách đến viếng mộ Đại tướng họ không quản ngại khó khăn vất vã trong hành trình tham quan và bất chấp thời gian vẫn đứng trang nghiêm trước phần mộ Đại tướng, rồi một cụ già trang nghiêm vẫy chào vĩnh biệt Đại tướng, nhiều em nhỏ cũng được đi theo gia đình tới viếng mộ Đại tướng, đứng trước mộ Người ai cũng thành kính trang nghiêm và cảm xúc lại ùa về, nhiều người lại không thể cầm nổi nước mắt xót thương.

Hôm nay, trước thềm kỷ niệm 18 năm ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam, tôi chợt nghĩ đến cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng cũng đã đồng hành với công tác khuyến học - khuyến tài. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người học trò gần gũi và xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là vị Đại tướng đầu tiên của nước ta, là Tổng tư lệnh đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, là một vị tướng huyền thoại trong thế kỷ XX. Đồng chí là nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Bộ trưởng, nguyên Bí thư Quân uỷ Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng được các tầng lớp nhân dân trong cả nước và thế giới ca ngợi với những ngôn từ đẹp đẽ nhất.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ là nhà quân sự thiên tài mà còn là nhà chính trị lỗi lạc, có kiến thức sâu về nhiều lĩnh vực cả về khoa học và giáo dục. Đại tướng chính là một trong những người sáng lập ra Hội Khuyến học Việt Nam và giữ cương vị Chủ tịch danh dự của Hội suốt mấy năm qua kể từ ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam. Sau này do tình hình sức khoẻ, không tham gia thường xuyên với Hội được thì Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gửi thư cho Hội, có lần Người viết: “Đại hội Khuyến học sẽ là động lực đưa phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng Xã hội học tập lên một tầm cao mới, tiến lên xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, bảo đảm thành công cho công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa, đưa dân tộc ta trở thành một dân tộc thông thái”. Từ đó cho chúng ta khẳng định: xem đây là những điều mong muốn, những lời dặn dò của Chủ tịch danh dự kính yêu đối với chính chúng ta. Chúng ta hứa với Người sẽ ra sức thực hiện những mong muốn, những ý kiến chỉ đạo của Đại tướng trong các bài nói và bài viết của Người như là di chúc của Đại tướng về phong trào khuyến học, khuyến tài xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập.

Để kết thúc bài viết của mình, cho phép tôi được đề nghị với tất cả hội viên thuộc Chi hội Khuyến học Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: Dù khó khăn bao nhiêu chúng ta vẫn tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, với tâm huyết của những hội viên Khuyến học, với Chỉ thị 11 - CT/TW của Bộ Chính trị luôn là bó đuốc soi đường cho chúng ta tiền về phía trước, trong đó đã xác định khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, nhất định Chi hội Khuyến học cơ quan sẽ quyết tâm phấn đấu tích cực và có hiệu quả vào việc xây dựng “Gia đình học tập” và “Đơn vị học tập” nhằm góp phần xây dựng một xã hội học tập để “Dân tộc ta trở thành một dân tộc thông thái” như Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp hằng mong muốn.

 

 

                                                             Hồ Xuân Phúc

Bản quyền Trang thông tin điện tử thuộc về  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hướng Hoá - tỉnh Quảng Trị
---
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Phú Sơn - Trưởng phòng - ĐT: 02333 505070; Quản Trị - Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hằng - Chuyên Viên - ĐT: 02333 880070
Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa * 156 Lê Duẩn, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị * Điện thoại thường trực: 02333 880582